Publicaties digitaal

Bekijk of koop ze

Digitale publicaties

Bladzijde uit DTB OosterbeekWij hebben een unieke verzameling van meer dan 400 publicaties. De meeste publicaties zijn transcripties van de Doop-, Trouw-, Lidmaten- en Begraafregisters (de zogenaamde DTB-boeken) van vrijwel alle Veluwse plaatsen. Daarnaast zijn er publicaties zoals Overzichten aangenomen geslachtsnamen, Lijsten van weerbare mannen, Kwartierstatenboeken, Schiltschattingen, Herengoederen, etc.
 

Kopieën van de originele DTB-boeken van Veluwse plaatsen worden door het Gelders Archief beschikbaar gesteld via hun website. Maar daarmee zijn deze bronnen over het algemeen nog steeds moeilijk te ontcijferen. Vrijwilligers die in staat zijn deze documenten te lezen, hebben in de loop van de jaren - aan de hand van het Witte Vlekken Plan - veel DTB-boeken omgezet naar “normale tekst” (het zogenaamde transcriberen). 

Het merendeel van de publicaties is voor jou als lid direct toegankelijk. De nieuwste publicaties waren tot mei 2022 niet gratis, maar konden gedurende 3 jaar met ledenkorting worden gedownload. In verband met de goede financiele situatie van de vereniging echter zijn ook de nieuwe publicaties vanaf nummer 393 direct gratis in te zien. Ook als niet-lid kun je publicaties downloaden, maar dan wel zonder ledenkorting. Per publicatie zijn de mogelijkheden en prijzen aangegeven.


Het blijft mogelijk een publicatie in de vorm van een boekje te bestellen. De nieuwste publicaties in de vorm van een boekje kun je via de webshop bestellen. Alle overige publicaties kun je ook bestellen, maar deze worden speciaal voor je gedrukt en de kosten zijn mede afhankelijk van de portokosten. Je kunt daarvoor een verzoek sturen naar Bestellen@veluwsegeslachten.nl waarna je een prijsopgave ontvangt.


Door te klikken op "Nummer", "Titel" of "Auteur" in de gele balk kun je de betreffende kolom alfabetisch oplopend of aflopend sorteren.

Algemeen

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top