Publicaties digitaal

Harderwijk Doopboek 1725-1742

Voorwoord

Voor u ligt het doopboek van Harderwijk over de periode 1725 – 1742 in chronologische en alfabetische volgorde. Het boek in alfabetische volgorde is door mij bewerkt en gesorteerd op voornaam van de vader, gecombineerd met zijn achternaam, de naam van de moeder en de doopdatum. Het begint dus met alle vader, die Aalt van hun voornaam heten tot en met alle vaders die Zeger als voornaam hebben. Op de laatste pagina’s staan de dopelingen, waarvan alleen de moeder bekend is. IN een aantal gevallen heeft de moeder wel de naam van de vader genoemd. IN die gevallen staat er in het originele boek zoiets als ‘de vader volgens haar zeggen …..’. Ik heb uniformiteit aangebracht in deze zinnen en ze tussen [ ] blokhaken geplaatst; ze wijken dus individueel iets van elkaar af.
Door het gebruik van sorteercodes zijn verschillende spellingsvormen van de namen bij elkaar gekomen. Dit betekent ook dat gedoopte kinderen uit één gezin automatisch onder elkaar staan, gesorteerd op doopdatum. In heb bij het sorteren de meest gebruikte vorm van de voornaam als referentie genomen, dat betekent dat vaders met de voornaam Anthonij bij Teun gezocht moeten worden en Nicolaas bij Klaas, Johan bij Jan enz.
Hier en daar zult u gegevens tussen [ ] aantreffen. Deze gegevens heb ik zelf toegevoegd op basis van mij bekende gegevens uit de trouwboeken, interpretaties of conclusies, die ik heb getrokken uit het vergelijken van de namen van de ouders m.b.v. de computer.
Ondanks herhaalde correctieronden kunnen er fouten zijn blijven staan. Ik word hierop graag attent gemaakt. Overigens is het aan te bevelen bij het vinden van gegevens altijd het originele boek ook te raadplegen.
Amersfoort, oktober 1996
G.J. de Beer – Van Asselt
 

Auteur
G.J. de Beer-van Asselt
Jaar van uitgifte
1996
Pagina's
138
Plaats
Harderwijk
Nummer publicatie
233
Soort
Doopboek

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 6,90

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top