Publicaties digitaal

Garderen Statenarchief

Voorwoord

Met veel genoegen voldoe ik aan het verzoek van het bestuur van de “Werkgroep Veluwse Geslachten” om met een kort woord deze publicatie bij u in te leiden. Het komt in ons werkgebied maar sporadisch voor dat wij verrast worden met een bronnenpublicatie. De transcriptie van het Staten Archief van het Kwartier van Veluwe, inv. nr. 151 (Rijksarchief Gelderland te Arnhem) door de heer P. van Beek te Barneveld, betekent een welkome aanvulling op het direct voor de geïnteresseerde lezer toegankelijke archiefmateriaal, mede dankzij het register op persoonsnamen en op namen van onroerend goed.

 

In deze publicatie komt men een groot aantal gegevens tegen met betrekking tot aan- en verkoop van onroerend goed, alsmede hierop gevestigde hypotheken. Hierdoor is het mogelijk de relatieve welstand van de eigenaren af te lezen, hetgeen tot een verrijking van de gegevens in een genealogisch artikel kan leiden. Daarnaast is het mogelijk aan de hand van de hierin gepubliceerde gegevens misschien nog niet bekende familierelaties te reconstrueren. Rest mij nog de hoop uit te spreken, dat deze uitgave gevolgd moge worden door meerdere publicaties op dit gebied.

 

Barneveld, februari 1982.

De archivaris der gemeente Barneveld

G. Crebolder
 

Auteur
P. van Beek
Jaar van uitgifte
1982
Pagina's
14
Plaats
Garderen
Nummer publicatie
006

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 1,50

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top