Publicaties digitaal

DTBL van de Veluwe

Voorwoord

Voor u ligt een eerste aanzet voor een overzicht van de bewaard gebleven D(oop), T(rouw), B(egraaf) en L(idmaten)-registers voor 1811 binnen het gebied van het voormalige Drostambt van de Veluwe en de daarover gepubliceerde bronbewerkingen.

In de eerste kolom vindt u de perioden, de kerkgenootschappen en huwelijkscommissarissen waarvan DTBL-registers bewaard zijn gebleven. Dit overzicht werd samengesteld aan de hand van het zogenaamde "Repertorium DTB". In het "Repertorium DTB" vindt u de archiefbewaarplaatsen van de originele registers.
In de tweede kolom is een overzicht gegeven van de bronbewerkingen van DTBL-registers, voorzover deze althans gepubliceerd zijn. Van de meeste plaatsen en/of kerkgenootschappen op de Veluwe is in het Rijksarchief Gelderland te Arnhem een op familienaam, respectievelijk patroniemen geklapperde index aanwezig. Via de aanduiding (Klap) achter de plaatsnaam of de naam van het kerkgenootschap kunt u nagaan welke registers geklapperd zijn. De tweede kolom begint met een code voor de uitgevers van bewerkte bronnenuitgaven. Met behulp van een achterin deze uitgave opgenomen coderingslijst kunt u nagaan bij wie deze uitgaven eventueel te verkrijgen zijn. Na deze code voIgt het nummer van de publicatie en de periode waarover zoals deze door de uitgever wordt aangegeven.


W. Donselaar, Wijk bij Duurstede,

15 februari 1995
 

Auteur
W. van Donselaar
Jaar van uitgifte
1995
Pagina's
19
Plaats
Veluwe
Nummer publicatie
215

 

Bekijk bestand

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top