Publicaties digitaal

Wageningen Trouwboek NDG 1737-1815

Voorwoord

Enige tijd geleden kreeg ik van mevrouw H. Gijsbertsen uit Ede een kopie van een handgeschreven transcriptie van het gereformeerde trouwboek van Wageningen. Bij navraag bleek dat zij die kopie had gekregen van de heer G.van Beek uit Bennekom. Via de heer Van Beek kwam ik bij de heer W.de Wilde uit Ede terecht. Hij vertelde dat hij niet wist wie de transcribent(e) was geweest. Hij had er geen bezwaar tegen wanneer de kopie van het trouwboek van Wageningen zou worden uitgewerkt t.b.v. de leden van Veluwse Geslachten. Alle eer aan een onbekende !

Mijn aandeel in de publicatie van dit trouwboek bestond dus uit het typen van de tekst. Omdat enige bladzijden bijna onleesbaar waren, heb ik die in het Rijksarchief van Gelderland, in Arnhem, aangevuld. De teksten die goed leesbaar waren, zijn door mij niet op hun juistheid gecontroleerd. Slecht leesbare of onwaarschijnlijke teksten heb ik in het Rijksarchief te Arnhem nagekeken. De correcties die hieruit ontstonden, zijn door mij verwerkt.

De trouwboeken van de Nederduits Gereformeerde Kerk van Wageningen bevinden zich in het Rijksarchief voor Gelderland, in Arnhem, onder de code:

  • RBS 1664, deel 1, 7.2.1737 - 4.4.1777
  • RBS 1664 deel 2, 11.4.1777 - 9.4.1815

Daar waar geen datum van ondertrouw is genoteerd, geldt de voorgaande datum. De meeste afkortingen die in de tekst werden gebruikt, zijn erg duidelijk en behoeven geen toelichting. Anders is dit met de volgende afkortingen voor:

  • weduwe: wed.; wed.e; wed.we.
  • weduwnaar: wed.; wed.r.; wed.aar; wed.naar.
  • dito: do.

A.J.v.d.Pol, Waalre. juli 2003
 

Auteur
A.J. van de Pol
Jaar van uitgifte
1999
Pagina's
104
Plaats
Wageningen
Nummer publicatie
248
Soort
Trouwboek

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 5,20

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top