Publicaties digitaal

Putten Begraafregister 1650-1662 en Overlijden 1769-1811

Voorwoord

In Putten zijn de begraaf- of overlijdensregisters vanaf 1769 bewaard gebleven. Beide data - zowel de datum van overlijden als de begraafdatum - worden telkens vermeld.
Door een gelukkig toeval is een afschrift van het begraafregister van Putten uit de periode 1650 - 1662 bewaard gebleven in het archief van de Kelnarij van Putten (inventarisnummer 259). Aangezien het originele register verloren is gegaan, is niet meer te zeggen hoe nauwkeurig dit afschrift is. In de inventaris van de Kelnarij wordt dit afschrift abusievelijk genoemd een 'dodenlijst van keurmedigen te Putten'. Dit is onjuist, want het betreft niet alleen keurmedigen, maar alle begravenen te Putten uit de periode 1650 -1662. Uit diverse andere bronnen blijkt dat de in het afschrift genoemde data begraafdata zijn.
Alle getranscribeerde registers zijn te vinden in het Gelders Archief te Arnhem. Tekst die door mij zelf is aangebracht staat tussen rechte haken en is dus niet in het origineel te vinden. Onduidelijkheden zijn aangegeven met een vraagteken.
Nieuwegein, maart 2007
Cor van Donkersgoed
 

Auteur
C. van Donkersgoed
Jaar van uitgifte
2007
Pagina's
144
Plaats
Putten
Nummer publicatie
281
Soort
Begraafboek; Overlijden

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 7,20

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top