Publicaties digitaal

Oldebroek Eerste jaren Burgerlijke Stand 1812-1816

Voorwoord

De eerste wankele schreden op het gebied van persoonsregistratie, welke in vrijwel alle Nederlandse plaatsen zo rond 1812 een aanvang nemen, zijn geen verbeteringen als we die vergelijken met de daarvoor door de kerken bijgehouden doop-, trouw- en begraaf boeken. Hadden we in de DTB's altijd een redelijk goed houvast aan de patroniemen, zo gaat de BS vaak radicaal over op vanaf die tijd verplichte notatie van een familienaam (geslachtsnaam). Zo komt het dus zeker nog tot circa 1825 voor, dat patroniemen en geslachtsnamen door elkaar en naast elkaar worden opgeschreven, hetwelk in de gevallen, waar de patroniemen geheel zijn verdwenen, vaak problemen geeft. Ook hadden de ambtenaren in die tijd geen richtlijnen omtrent het opmaken van enige acte, en moeten we zeker de eerste jaren van de BS met vele verschillende vormen genoegen nemen. In Oldebroek was het al niet anders gesteld en waren de eerste akten van geboorte, huwelijk en overlijden ook daar zeer rommelig, vaak bijna onleesbaar en zonder enig vast patroon.
Om de overgang van DTB naar BS in Oldebroek enigszins leesbaar te presenteren, heb ik deze beginperiode 1812 tot 1816 weten te transcriberen en in de volgorde huwelijken, geboortes, overlijden in een boekje samengevat. In alle gevallen heb ik wederom "naar de letter" getranscribeerd en toevoegingen c.q. verbeteringen () gezet. Alle voor genealogisch onderzoek van belang zijnde gegevens zijn meegenomen, bij de huwelijken, voor zover mogelijk was, met de aanduiding (D)open, en in de geboorteakten met de aanduiding T(rouwen). Ook zijn in alle gevallen de genoemde getuigen c.q. aangevers meegenomen, omdat deze vaak bij getuigenonderzoek zeer belangrijk kunnen zijn. Uit persoonlijk onderzoek is echter gebleken, dat de in de akten genoemde leeftijden vaak niet geheel juist zijn, zodat enige voorzichtigheid, geboden blijft. Tevens geven de genoemde beroepen een goed overzicht van de beroepsbevolking in die periode en waarvan de daghuurder verreweg het belangrijkst was.
In het jaar 1816 verschijnen dan de eerste voorgedrukte akten waarin echter ook nog tot ver in de jaren veertig wordt veranderd. Het belangrijkste pluspunt na 1817 is echter de aanwezige index na afloop van elk jaar op naam, welke we in Oldebroek tot 1863 consequent terugvinden en hetwelk het zoeken vergemakkelijkt. Om deze reden was het dan ook niet zinvol, om met de jaren daarna door te gaan.
Dit boekje is bedoeld als aanvulling op het doopboek van Oldebroek 1772-1815, alsmede het trouwboek 1772-1813 en voor een betere overgang naar de BS.

Utrecht, april 1993

Frans Doornwaard Thz.
 

Auteur
F. Doornwaard Thz
Jaar van uitgifte
1993
Pagina's
54
Plaats
Oldebroek
Nummer publicatie
165

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 2,70

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top