Publicaties digitaal

Hall Trouw- en Lidmatenboek 1650-1745

Voorwoord

Als basis voor het geheel heb ik gebruik gemaakt van het reeds door wijlen de heer W. Zondervan bewerkte exemplaar van genoemd trouw- en lidmatenboek. Ik heb, indien mij bekend, geslachtsnamen van personen toegevoegd door deze tussen haakjes te plaatsen. Verder zijn bepaalde uitdrukkingen als bijv.: in de huwelijkse staat bevestigt, vervangen door “getrouwd”. Verder is in het latere gedeelte de maandomschrijvingen verwerkt naar een hedendaagse afkorting. Er zitten enkele grote hiaten in het boek; soms van meer dan 1 jaar door het ontbreken van een predikant.

Dhr. Zondervan vermeldde in zijn bewerking: “Gekopieerd naar het exemplaar in de Ned. Herv. Pastorie”. Op het titelblad stond met de hand van Ds. van Someren: “Trouwboek beginnende door D. Wilhelmus Adena, 1650-1672, vervolgt door D. Theodorus van der Hoeven beginnende 1673 tot 1683 in junij, mankeerende de aanteekeninge tot den 10 Jan 1686, vervolgt door D. Arnoldus Cloeck, beginnende met de 10 Januarij 1686 en eyndigende met den 27 Julij 1710 zijnde in de Vacature geen aantekening gehouden, ’t welk ongerijmt is, vervolgt door D. Johannes van Someren, beginnende met den 29 November en vervolgens des jaars 1711.”.

Bij het gedeelte m.b.t. de lidmaten heb ik afkortingen zoals h.v. = huysvrouw of d.v. = dochter van of z.v. = zoon van gebruikt. Vaak heb ik bij een attestatie (attest.) na de plaatsnaam het woordje “gesonden” weggelaten. Bij de huwelijken heb ik als iemand weduwnaar of weduwe was het woordje “wijlen” van de overleden echtgeno(o)t(e) weggelaten.

Apeldoorn, november 1983

B.J. van den Enk
 

Auteur
W. Zondervan; B.J. van den Enk
Jaar van uitgifte
1984
Pagina's
44
Plaats
Hall
Nummer publicatie
019

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 2,20

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top