Publicaties digitaal

Hoevelaken Trouwboek 1772-1811

Voorwoord

Om het zoeken zo efficiënt mogelijk te maken, zijn de navolgende boeken uit het Rijks Archief te Arnhem in één klapper samengebracht:

 • RBS 967.2 - NDG Hoevelaken: Ingekomen Huwelijkstoestemmingen, Attestaties van Onverhinderd Proclameren e.d. 1747-1776 , 1797-1836
 • RBS 967.3 - NDG Hoevelaken: Trouwboek 1772-1811
 • RBS 970 - Burgerlijke Gemeente Hoevelaken: Trouwboek Huwelijkscommissarissen 1795-1810

Het verkregen resultaat is mede te danken aan de hulp van de ambtenaren van het Rijks Archief Arnhem; speciaal aan de Heer Lenz, die mij alle medewerking verleend heeft. Rest mij nog als amateur, clementie te vragen voor de schoonheidsfoutjes in het typewerk.

Amsterdam, 1 october 1985

H.S. Vree-van Leijenhorst
 

Bij deze herziene digitale uitgave
Deze publicatie is in 2021 geheel herzien aan de hand van de originele boeken, zoals deze in te zien zijn via www.geldersarchief.nl. Anders dan in de oorspronkelijke publicatie is geen klapper gemaakt, maar is de transcriptie uitgevoerd in de volgorde zoals het origineel aangeeft. Daarbij is ook het nummer van de scan, zoals deze via de website van het Gelders archief te raadplegen valt, weergegeven. Achteraan deze publicatie zijn de namen van de bruidegom, bruid en anderen op alfabetische volgorde weergegeven om het zoeken te vergemakkelijken.
 

Vernieuwde inhoudsopgave

 • Ingekomen huwelijkstoestemmingen, attestaties van onverhinderd proclameren e.d. NDG Hoevelaken 1747 – 1776, RBS 967.2 - blz 4
 • Trouwboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Hoevelaken 1772 – 1811, RBS 967.3 - blz 18
 • Trouwboek Huwelijkscommissarissen Hoevelaken 1795 – 1810, RBS 970 - blz 47
 • Index van de acten en attestaties, alfabetisch op naam van de Bruidegom – blz 60
 • Index op naam van de Bruid – blz 72
 • Index op naam van de overige personen (hoofdzakelijk eerdere echtgenoten) – blz 83
 • Index op voorkomende plaatsnamen, uitgezonderd Hoevelaken en omgeving – blz 87
   
Auteur
H.S. Vree-van Leijenhorst
Jaar van uitgifte
1985/2021
Pagina's
87
Plaats
Hoevelaken
Nummer publicatie
053
Soort
Trouwboek

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 4,35

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top