Publicaties digitaal

Register dienstpeerden Velouwen 1634

Voorwoord

In het Rijksarchief van Gelderland te Arnhem bevindt zich in het Archief Rekenkamer (inv. nr 1672) een stuk dat door Van Hasselt in zijn 'Geldersche Oudheden' in 1806 (1) gepubliceerd is. Naar dit stuk wordt door Hartens van Sevenhoven (2) onder nr. 1672 verwezen en hij geeft de volgende informatie over het 'Register houdende opteeking van goederen onder de landdrostambt Veluwe, die verplicht zijn den hertog met paarden te dienen, opgemaakt door den drost en de secretaris Johan Bell (afschrift, vermoedelijk nr 1543 l deel). 

Het doel was om een nieuw overzicht te krijgen van die goederen op de Veluwe, waarop de verplichting rustten om aan de hertog van Gelre, indien hij daarom vroeg, rij- en wagenpaarden ter beschikking te stellen. Kennelijk was een oudere lijst in ongerede geraakt. De verplichting om een paard te leveren rustte niet alleen van bepaalde Herengoederen, maar ook op andere goederen. Bijvoorbeeld erve Hylderinck was hofhorig aan de Abdij van Prümm, en het Buyser goed was bezit van het Gasthuis binnen Amersfoort. 

Hoe verder men met de registratie op de Veluwe komt, hoe meer ook wordt vermeld hoeveel waard het paard moest zijn en wie met welke wapenuitrusting moesten klaar staan: W. Coninck, een Peert van xvii R. gl. ind (en) voll Harnysch (harnas). De geldswaarde van het paard zal hebben aangegeven dat het niet een krakkemikkig paard mocht zijn.

Bronnen:

  • Van Hasselt, G. 1806. Geldersche Oudheden, deel I. Arnhem.
  • Hartens van Sevenhoven, A.H. 1925. Het archief der Geldersche
    Rekenkamer 1543-1559. dl. 1. 's-Gravenhage.
     
Auteur
A.C. Zeven e.a.
Jaar van uitgifte
1991
Pagina's
32
Plaats
Veluwe
Nummer publicatie
134

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 1,60

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top