Publicaties digitaal

Putten Trouwboek 1742-1914

Voorwoord

Gedurende zijn leven verzamelde de heer C. Ruitenbeek uit Nijkerk op mikrofilm een omvangrijk schaduwarchief met veel DTB-gegevens van Veluwse gemeenten. Hiervan vervaardigde hij handgeschreven kopieën die als basismateriaal voor deze uitgave werden gebruikt. De inhoud over het tijdvak 1742-1798 werd gekontroleerd – en eventueel gekorrigeerd - aan de hand van mikrofiches van het Nederlands Buro voor Genealogie. Voor de periode 1819 tot 1914 werd uitsluitend gebruik gemaakt van deze mikrofiches. De gegevens over het tijdvak 1795 - 1798 zijn niet altijd eensluidend. Sommige huwelijken worden in de ene bron wél vermeld, maar ontbreken in de andere. Voor de volledigheid zijn deze huwelijken wel opgenomen in deze pubicatie. De betreffende huwelijken zijn te herkennen aan de aanduiding ** tussen datum en voornaam van de bruid(egom). De tussenliggende tijd, 1799 tot 1819, werd gevuld met gegevens uit het gemeentelijke archief van burgerzaken, omdat daarvan geen kerkelijke aantekeningen voorhanden waren.

Per kalenderjaar is de alfabetische sortering op de voornaam van de Bruidegom. Dergelijke indeling geeft sneller inzicht dan de oorspronkelijke chronologische volgorde. Tekst vermeld tussen rechte haken [ ] is niet afkomstig uit de originele boeken, maar is toegevoegd door de samensteller. Een jaartal tussen dergelijke haken verwijst naar het jaar waarin mogelijk door de persoon een voorgaand of volgend huwelijk werd gesloten. Staat achter een patroniem een geslachtsnaam tussen haken, dan is dat de achternaam die in 1812 werd aangenomen.

H.N. Versteeg
 

Auteur
H.N. Versteeg
Jaar van uitgifte
1990
Pagina's
138
Plaats
Putten
Nummer publicatie
133
Soort
Trouwboek

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 6,90

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top