Publicaties digitaal

Dieren Doop- en Trouwboek RK 1799-1811

Voorwoord

Doopregister van de R. Catolijken in de geneemte van Diere(n), Steeg, Elkum, Rhede(n) en omliggende gehugte(n) van den 30 maart 1799 tot den 1 april 1811.

Lijst der gedoopten in de Roomsch - Catholijke Gemeente van Dieren, Steeg, Elkum, Rhede en omliggende gehugten, sedert den 30 Maart 1799, zijnde het tijdstip haarer oprichting, tot den 1 April 1811, overgegeeven door den Roomsch-Catholijken Pastoor M. Baal aan de Welb: Heer L. J: van der Sluis Scholtus des Ampts Velp, welker echtheid door den in Fide getekenden met alle behoorlijke formaliteiten geassecureerd word, en welker overgave op 9 Januarij 1818 door voornoemde M. Baal geschied is.

Dieren, op 9 Januarij 1818.

NB. Deze ad marginem [= in de kantlijn] geplaatste woorden betekenen de woonplaats der ouders. [Opm: Voor elke doopinschrijving staat in het origineel in de linker marge de woonplaats van de ouders van de dopeling vermeld. Boven elke inschrijving staat bovendien een nummer, als een Latijnse afkorting. Te beginnen met Nro 1mo (numero primo), nro 2do (numero secundo) etc. In deze transcriptie plaats ik omwille van de overzichtelijkheid de datum van de doop voorop, terwijl ik de woonplaats van de ouders achter de transcriptie plaats.]

Auteur
W.A.M. Zuethoff
Jaar van uitgifte
2007
Pagina's
22
Plaats
Dieren
Nummer publicatie
282
Soort
Doopboek; Trouwboek
Gezindte
RK

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 1,50

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top