Publicaties digitaal

Brummen Trouwboek 1652-1811

Voorwoord

Onderhavige publicatie betreft een transcriptie van het trouwboek van de Nederduits Gereformeerde gemeente van Brummen over de jaren 1652 t/m 1695 en de jaren 1708 t/m 1811. De originelen berusten bij het Gelders Archief onder toegang 0176. Het betreft de volgende vier inventarisnummers, die het best zijn te bekijken via FamilySearch.

  • RBS 357 - Trouwboek Brummen 1652 - 1695
  • RBS 364 - Trouwboek Brummen 1708 - 1735
  • RBS 365 - Trouwboek Brummen 1735 - 1763
  • RBS 366 - Trouwboek Brummen 1763 - 1811

Er bestaat een hiaat tussen 1695 en 1708. RBS 357 bevat tevens de doop- en begraafinschrijvingen uit dezelfde periode. Deze zijn in deze transcriptie niet opgenomen.

De oorspronkelijke transcriptie van deze trouwboeken verscheen in 1992 bij de VVG. De auteur hiervan is de heer P.A.M. van den Berg. In 2021 is een volledige controle gedaan door Gerco Klopman.

Gebruikte afkortingen:

  • J.U.D.       Juris Utriusque Doctor (doctor in de beide rechten: Romeins en hedendaags recht)
  • V.D.M.       Verbi Dei Minister (bedienaar van Gods woord)
     

De transcriptie en de correctie zijn zorgvuldig gedaan. Desondanks kunnen er fouten in voorkomen. We stellen het op prijs als u deze door wilt geven aan de secretaris van de VVG (secretaris@veluwsegeslachten.nl).

Amsterdam, 1992
P.A.M. van den Berg (†)
 

Ermelo, 2021
G.H. Klopman
 

Auteur
P.A.M. van den Berg
Jaar van uitgifte
1992 - 2021
Pagina's
136
Plaats
Brummen
Nummer publicatie
139
Soort
Trouwboek

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 6,80

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top