Publicaties digitaal

Harderwijk Index Huijsen, Heerdsteden en Personen

Voorwoord

Deze publicatie bevat een "Index op lijst of cedulle van de Stadt en Schependom van Harderwijk, vervattende de Huysen, Heerdsteden en Persoonen daar in synde, opgemaakt agtervolgens en op den voet van het Placaat des Quartiers van Veluwen In dato den 2 Meij 1749 gearresteert."

In 1749 is een berekening gemaakt van het aantal inwoners van de Veluwe en zo ook van Harderwijk. Dit in verband met de in 1747 en 1748 in het Veluwse kwartier heersende ontevredenheid over de drukkende belastingen op de eerste levensbehoeften en over de verpachting hiervan. Door de Staten van het kwartier Veluwe werd toen besloten een lijst te maken van het aantal huizen en huisgezinnen. Bij ieder gezin dienden de nodige gegevens aangetekend te worden, zoals naam, beroep of bedrijf, gezinssamenstelling, bezaaide morgens, aantal schoorstenen, of men vermogend was of van de diaconie genoot, etc.

Deze lijst of cedulle is een éénmalige inventarisatie - gemaakt in 1749 – van huizen c.q. haardsteden, huisgezinnen, tabak en de bezaaide landen. Voor de steden, w.o. dus Harderwijk, werd ook het aantal kinderen van 15 jaar en ouder geteld. Deze lijst is als zodanig bewaard gebleven en kan dienen als bron voor het vinden van personen, beroepen/bedrijven en de nog thuis wonende kinderen van 15 jaar en ouder. Op deze lijst of cedulle, die in originele en getranscribeerde vorm bij het Gemeente Archief in Harderwijk ligt, heb ik deze index gemaakt.

Hilversum, januari 1992.

G.J. de Beer-van Asselt
 

Auteur
G.J. de Beer-van Asselt
Jaar van uitgifte
1991
Pagina's
25
Plaats
Harderwijk
Nummer publicatie
144

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 1,50

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top