Bestuur

Openbare Bestuursinformatie


Vereniging Veluwse Geslachten
 

Postadres van de VVG:
 

Graaf van Lyndenlaan 59
3771 JB Barneveld

E-mail: info@veluwsegeslachten.nl
 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40120010. RSIN: 816435558.
 

Bestuur

De actuele bestuurssamenstelling is hieronder weergegeven.
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, maar kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten. Een regeling daarvoor is door het bestuur vastgesteld.
 

Doelstelling

De Vereniging Veluwse Geslachten (VVG) stelt zich te doel om het stamboomonderzoek op de Veluwe te bevorderen, de doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken van Veluwse plaatsen te transcriberen,  andere bronnen voor genealogisch onderzoek nader toegankelijk te maken, contact te leggen en te onderhouden met andere onderzoekers en genealogische gegevens uit te wisselen.

 

Privacyreglement

Op 25 mei 2018 is in de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Met deze verordening zijn de privacyrechten van burgers van de EU ( en daarmee de privacyrechten van de leden van de vereniging in het bijzonder) versterkt en uitgebreid. Naar aanleiding van de invoering van de AVG is daarom ook voor VVG een Privacyreglement opgesteld en ingevoerd. Hierin hebben we onder meer vastgelegd hoe we met je gegevens omgaan.

 

Ere wie ere toekomt

Anton Zeven Erevoorzitter
Jan Willem van Scherrenburg Erelid +
Evert de Jonge Erelid
Tijs van den Brink Erelid
Paul Bouw Erelid
Ben van den Enk Erelid +
Albert veldhuis Erelid
Peter van den Born Erelid

Samenstelling bestuur VVG

Het bestuur van Veluwse Geslachten bestaat conform de statuten uit 5-7 leden. De leden worden gekozen door de Algemene Vergadering. Een bestuurslid wordt telkens voor een periode van 3 jaar gekozen.

Cees de Jong.jpg

Cees de Jong

Voorzitter

Vanaf 2010

voorzitter@veluwsegeslachten.nl

Frankje Huisman 150x225

Frankje Huisman

Secretaris

Vanaf 2020

secretaris@veluwsegeslachten.nl

Penningmeester.jpg

Co Janssen

Penningmeester

Vanaf 2013

penningmeester@veluwsegeslachten.nl

Gert van Beek 150x225

Gert van Beek

Lid

Vanaf 2020

g.vanbeek@veluwsegeslachten.nl

Jan Mulderij 150x225

Jan Mulderij

Bibliothecaris

Vanaf 2020

j.mulderij@veluwsegeslachten.nl

Bernard Kuiper.JPG

Bernard Kuiper

Lid

Vanaf 2023

b.kuiper@veluwsegeslachten.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top