Bestuur

Openbare Bestuursinformatie


Vereniging Veluwse Geslachten
 

Postadres van de VVG:
 

Graaf van Lyndenlaan 59
3771 JB Barneveld

E-mail: info@veluwsegeslachten.nl
 

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 40120010. RSIN: 816435558.
 

Bestuur

De actuele bestuurssamenstelling is hieronder weergegeven.
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, maar kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten. Een regeling daarvoor is door het bestuur vastgesteld.
 

Doelstelling

De Vereniging Veluwse Geslachten (VVG) stelt zich te doel om het stamboomonderzoek op de Veluwe te bevorderen, de doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken van Veluwse plaatsen te transcriberen,  andere bronnen voor genealogisch onderzoek nader toegankelijk te maken, contact te leggen en te onderhouden met andere onderzoekers en genealogische gegevens uit te wisselen.

 

Privacyreglement

Op 25 mei 2018 is in de Europese Unie de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Met deze verordening zijn de privacyrechten van gebruikers versterkt en uitgebreid. Naar aanleiding van de invoering van de AVG is ook voor VVG een Privacyreglement opgesteld en ingevoerd. Hierin hebben we onder meer vastgelegd hoe we met je gegevens omgaan.

Samenstelling bestuur VVG

 

Het bestuur van Veluwse Geslachten bestaat conform de statuten uit 5-7 leden. De leden worden gekozen door de Algemene Vergadering. Een bestuurslid wordt telkens voor een periode van 3 jaar gekozen.

 

 

Cees de Jong

Voorzitter

Vanaf 2010

voorzitter@veluwsegeslachten.nl

Frankje Huisman

Secretaris

Vanaf 2020

secretaris@veluwsegeslachten.nl

Co Janssen

Penningmeester

Vanaf 2013

penningmeester@veluwsegeslachten.nl

Gerrie Mijnbeek

Lid

Vanaf  2015

g.mijnbeek@veluwsegeslachten.nl

Jan Mulderij

Lid

Vanaf 2020

j.mulderij@veluwsegeslachten.nl

Gert van Beek

Lid

Vanaf 2020

g.vanbeek@veluwsegeslachten.nl

     

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top