Publicaties digitaal

Harderwijk Begraafboek 1789-1804

Voorwoord

Voor u ligt een transcriptie van de begraafboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Harderwijk over de jaren 1789 tot en met 1804. Het betreft hier RBS 838.6. Bij het transcriberen is gebruik gemaakt van de scans, welke te vinden zijn op https://www.geldersarchief.nl/. Deze zogenaamde begraafboeken uit Harderwijk zijn in werkelijkheid geen op zich staande boeken. Het zijn bladen uit de kerkrekeningen uit die jaren. Deze bladen hadden de functie dat genoteerd werd wie de begrafeniskosten c.q. kerkrechten moest betalen. De daarbij vermelde datums behoeven dus ook niet de begrafenis datum te zijn, maar zullen eerder de datum van registratie in het boek zijn, die datum kan dus best een paar dagen na de begrafenis zijn.
Een aantal opmerkingen bij dit begraafboek.

  • Het is aan te bevelen het Boek van Overluijden (RBS 838.5) voor de jaren 1774-1794 hier bij na te lezen.
  • De schrijver van dit boek spelde, zacht gezegd "nogal fonetisch", Pro deo wordt geschreven als prodio of prodijo.
  • Omstreeks 1795 komt ook het gebruik in zwang om overleden kinderen bij een ander graf in te leggen, waarschijnlijk om kosten te besparen.
  • Om tot meer eenheid te komen in de transcriptie, zijn afkortingen etc. gestandaardiseerd (zo is b.v. “begrav.” vervangen door “begraven”). Namen zijn in geen enkel geval veranderd. Tussen [ ] zijn opmerkingen gemaakt door de transcribent. Opmerkingen die geen betrekking hebben op namen van overledenen zijn cursief geplaatst.

Opmerkingen, correcties etc. n.a.v. deze publicatie zien de VVG graag tegemoet via secretaris@veluwsegeslachten.nl

Apeldoorn, oktober 2017
Peter van der Lee

 

Auteur
Peter van der Lee
Jaar van uitgifte
2017
Pagina's
66
Plaats
Harderwijk
Nummer publicatie
343
Soort
Begraafboek

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 3,30

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top