Publicaties digitaal

Hattem Overlijdens- en Begraafboek 1766-1812

Voorwoord

Voor u ligt een gecombineerd overlijdens- en begraafregister van Hattem over de jaren 1766 t/m 1812. Daarvoor is gebruik gemaakt van de scans van de originele boeken die worden aangeboden door FamilySearch.org. Deze scans zijn het best te benaderen via GenVer.nl, waarbij men rechtstreeks wordt doorgelinkt naar de registers van de verschillende dtb-registers van Hattem. Voor deze transcriptie is gebruik gemaakt van twee registers, nl. RBS 858 en 860.
 

RBS 858 betreft een combinatie van twee boeken, namelijk een overlijdensregister over de jaren 1766 t/m 1805 (scans 713 t/m 777) en een begraafregister over de jaren 1766 t/m 1811 (scans 778 t/m 843). In deze transcriptie zijn deze twee boeken tot één geheel gemaakt. Dat gaf mij als transcribent tevens de mogelijkheid namen en data van corresponderende inschrijvingen met elkaar te vergelijken. In het geval dat b.v. de namen niet correspondeerden zijn beide namen vermeld, gescheiden door een /.

Vervolgens is gebruik gemaakt van RBS 860 dat loopt van januari 1806 tot en met december 1812. Vanaf het jaar 1806 diende de overheidsdienaar een register bij te houden dat werd gebruikt voor het bepalen van het recht van successie. Hierin zijn, behalve de datum van overlijden, de volgende gegevens vermeld: de leeftijd; de woonplaats en straat of rot; zijnde kind, gehuwd, ongehuwd, weduwe of weduwnaar; het aantal nagelaten kinderen en de namen van de buren van de overledene. Deze gegevens zijn mede verwerkt in deze transcriptie.

Van Hattem zijn nog drie registers beschikbaar. Deze zijn echter niet gebruikt voor deze transcriptie aangezien zij geen extra relevante informatie opleveren. Het gaat hierbij om:

  • RBS 859 - Lijsten van overledenen van den jare 1766 tot 1805; alle door den koster opgemaakt en in een boek overgeschreven [door den overheidsdienaar].
  • RBS 861- Register der overledenen ten behoeve van het recht van successie, geformeerd uit de lijst der aangegeven lijken en uit de lijst der begravenen 1806 - 1811.
  • RBS 862 - Begravenen te Hattem, afgegeven door de doodgraver 1806 - 1811.

De transcriptie en de correctie zijn zorgvuldig gedaan. Desondanks kunnen er fouten in voorkomen. We stellen het op prijs als u deze door wilt geven via de secretaris van de VVG (secretaris@veluwsegeslachten.nl).

Gerco Klopman
Ermelo, maart 2022
 

Auteur
G.H. Klopman
Jaar van uitgifte
2022
Pagina's
122
Plaats
Hattem
Regio
Oost-Veluwe
Nummer publicatie
396
Soort
Overlijdens- en Begraafboek

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 12,20

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top