Publicaties digitaal

Hoevelaken Lidmaten 1772-1856

Voorwoord

Het lidmatenboek van de Nederduits Gereformeerde Gemeente Hoevelaken, R.A. Arnhem, inventarisnummer RBS 967.4, bevat op de eerste 2 bladzijden namen, die overgenomen zijn zonder datum uit een vorig boek. In de bewerking staat dan bijgeschreven: "uit vorige boek overgetekent en nog in leven zijnde: 1772". Ook zijn opgenomen 25 lidmaatattestaties uit inv.nr. RBS 967.2: "Hoevelaken: Ingekomen huwelijkstoestemmingen, etc.". In deze gevallen staat vermeld: "originele att. van ..... in inv.nr. 967.2".

Met veel dank aan de ambtenaren van het rijksarchief Arnhem en graag wederom clementie voor alle schoonheidsfoutjes in het typewerk.

Amsterdam, november 1985
H.S. Vree - van Leijenhorst

Bij deze herziene, digitale uitgave

Deze publicatie is in 2021 geheel herzien aan de hand van de originele boeken, zoals deze in te zien zijn via www.geldersarchief.nl. Anders dan in de oorspronkelijke publicatie is geen klapper gemaakt, maar is de transcriptie uitgevoerd in de volgorde zoals het origineel aangeeft. Daarbij is ook het nummer van de scan, zoals deze via de website van het Gelders archief te raadplegen valt, weergegeven. Achteraan deze publicatie zijn de namen van de lidmaten op alfabetische volgorde weergegeven om het zoeken te vergemakkelijken.
 

Inhoudsopgave

  • Lidmatenboek Nederduits Gereformeerde Gemeente Hoevelaken
    1772 – 1856 chronologisch, RBS 967.4 - blz 5
  • Register van genoemde lidmaten, alfabetisch gesorteerd op achternaam van genoemde lidmaten of aanverwante
    personen - blz 35
  • Register op voorkomende plaatsnamen, uitgezonderd Hoevelaken en omgeving - blz 45
     
Auteur
H.S. Vree-van Leijenhorst
Jaar van uitgifte
1985/2021
Pagina's
45
Plaats
Hoevelaken
Nummer publicatie
056
Soort
Lidmaten
Gezindte
Nederduits-Gereformeerd

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 2,25

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top