Publicaties digitaal

Oosterwolde Trouwboek 1702-1796, 1805

Voorwoord

Het Trouwboek van Oosterwolde werd a.d.h. van een enkele microfiche uit de serie "Gelderse Huwelijken" getranscribeerd en aangevuld met gegevens uit het Doopboek, uitgegeven door de Oudheidkundige Vereniging "De Broeklanden" te Oldebroek.
Getracht is door mij zoveel mogelijk gegevens aan te duiden in enkele regels zonder afbreuk te doen aan de authenticiteit. Alle gegevens zijn daarom meegenomen en in de meeste gevallen stuk voor stuk geverifieerd waarbij tevens is verwezen naar een eerder of een volgend huwelijk. Tevens is aangegeven of uit deze echt kinderen zijn
geboren middels (D) en in latere jaren is getracht zoveel mogelijk de geboortedata te vermelden, hetwelk genealogisch onderzoek zal vereenvoudigen.
Tevens zijn aan het einde enige bijlagen opgenomen met algemene- en kerkelijke gegevens en tevens een lijst met personen afkomstig "van Oosterwolde" welke voor 1702 in andere plaatsen werden gevonden (Oldebroek - Elburg).
Na 1702 heb ik alle personen "van Oosterwolde" welke gehuwd zijn in Elburg, Oldebroek en Doornspijk mede verwerkt in dit trouwboek. Nadat dit Trouwboek op papier was gezet, ben ik verder gegaan met het samenstellen van een zogenaamd Gezinsboek (alfabetisch), hetwelk een waardevolle aanvulling is op de gegevens uit het Doopboek (chronologisch).

Utrecht, April 1991
Frans Doornwaard Thz
 

Auteur
F. Doornwaard Thz
Jaar van uitgifte
1991
Pagina's
67
Plaats
Oosterwolde
Nummer publicatie
141
Soort
Trouwboek

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 3,35

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top