Publicaties digitaal

Herengoederen op de Veluwe Deel 5

Voorwoord

Het is met een bijzonder groot genoegen dat ik namens het bestuur mag aankondigen, dat met publicatie van deel 5 het Herengoederenproject van onze vereniging beëindigd is. Het voorwoord van deel 1, gepubliceerd in 1990, begint met 'Lang gewacht maar toch gekregen', omdat al in 1982 met dit project een begin werd gemaakt. Toendertijd had wijlen de heer R. Wartena, archivaris, zeer goed bekend met de Veluwe en de archivalia betreffende dit gebied, ons enthousiast gemaakt om de registers van de Herengoederen te publiceren. Hierdoor zou een prachtig bron betreffende personen en hun eventuele familiebanden, namen van boerderijen, landerijen e.d. beschikbaar komen aan genealogen, historici, boerderij- en veldnaamdeskundigen en andere onderzoekers. In de laatste jaargangen van 'Veluwse Geslachten' zien wij, dat al ruim gebruik van 'de Herengoederen' als bron wordt gemaakt.

Het hoofdwerk werd verricht door Evert de Jonge en zijn naam zal voor altijd aan dit gigantische werk verbonden blijven. Het bestuur wil vooral hem bedanken. Deze dank geldt ook voor de vele anderen, zoals de (eind)redakteuren Ben J. van den Enk en J. Wim van Scherrenburg, en diegenen die in 1982 de documenten transcribeerden, en de heer Gerrit Docter voor het maken van de indices. In de beginfase werd gedacht aan een gezamenlijke publikatie van Ver. 'Veluwse Geslachten' en het Rijksarchief in Gelderland. Later werden verscheidende instellingen verzocht om de publicaties financieel te steunen. Hiervan heeft één, dankzij ons lid de heer B. Meeboer, spontaan en positief gereageerd en dat was Shell. Het Bestuur wil in de heer Meeboer, Shell bedanken voor haar steun. Andere instellingen namen een afwachtende houding aan. Gelukkig bleek, dat onze vereniging door publikatie van het werk in vijf delen, geen verdere financiële bijdragen nodig had!

Met de publicatie van deel 5 is de cirkel rond. Immers in dit deel vinden wij ook de inleiding op de horigheid op de Veluwe. Deze inleiding had eigenlijk in deel 1 geplaatst moeten worden. Dit is niet gebeurd, omdat het bestuur in 1981 nog geen schrijver, goed bekend met het onderwerp, had gevonden. Op aanraden van Dr. F. Keverling Buisman, Rijksarchivaris in Gelderland, nodigde het Bestuur Drs. V.C.J. Paquay te Nijmegen uit. Uit zijn verhandeling 'De Veluwse herengoederen en het fenomeen horigheid over de periode ca 1543-1795', blijkt hoe deskundig hij op dit gebied is. Zijn bijdrage zal ongetwijfeld opgemerkt worden.

Tot slot: Evert en alle anderen onze hartelijke dank.

Voor het bestuur, Anton C. Zeven,

Voorzitter September 1995
 

Auteur
E. de Jonge, B.J. van den Enk en G. Docter (red.)
Jaar
1995
Pagina's
167
Plaats
Veluwe
Nummer
261

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top