Publicaties digitaal

Doornspijk: Aangenomen geslachtsnamen 1812 en 1826

Voorwoord

Aangenomen Geslachtsnamen te Doornspijk 1812 en 1826. Uitgegaan is van de gegevens als gepubliceerd in publicatie nummer 6 van de werkgroep archief en genealogie van de oudheidkundige vereniging Arend thoe Boecop. 

In de eerste (originele) uitvoering valt al direct op, dat vele familienamen niet terug te voeren zijn tot een en dezelfde stamvader of stammoeder. Wel vinden we namen die soms decennia aantoonbaar terugvoeren, andere welke zijn ontstaan ter plaatse bij de aangifte, en weer andere welke stoelen op vestigingsplaats ofwel de zogenaamde streeknamen. Hadden we in 1812 nog houvast aan de leeftijden der aangevers, zo blijkt de in 1826 gehanteerde vraag naar de ouders een beter houvast, doch in de praktijk een haast onmogelijke opgave.

Sortering op voornamen waarbij de vrouwen schuin afgedrukt zijn, geeft dan weer een snelle toegang bij het zoeken. Hier zien we tevens dat reeds 66 vrouwen van dit recht gebruik hebben gemaakt hetwelk met een percentage van ruim 25% getuigt van een grote zelfstandigheid der vrouwen op het platteland. Sortering op patroniem geeft dan, mede door de genoemde ouderparen, een goede zoekmogelijkheid naar de juiste ouders, temeer daar vanaf hier gesproken kan worden van 100% zekerheid.

Daarna is een lijst van genoemde ouderparen opgenomen welke bij een onderzoek naar de huwelijksplaats en huwelijksdatum (jaar) in de plaatsen Doornspijk, Elburg, Nunspeet, Oldebroek en Oosterwolde hebben gevoerd tot drie lijsten t.w.

  • op vadersnaam, in veel gevallen genoemd met het eerdere of latere huwelijk;
  • op moedersnaam
  • op geslachtsnaam, welke natuurlijk in veel gevallen bij de genoemde ouders nog niet voorhanden was, doch eerst door hun kinderen werd aangenomen. Het geeft alleen houvast bij familienamen welke als het ware in 1812 en 1826 werden bevestigd doch reeds veel eerder als vulgo of alias terug te vinden zijn in de DTB's.

F. Doornwaard Thz

Utrecht, augustus 1993
 

Auteur
F. Doornwaard Thz
Jaar van uitgifte
1993
Pagina's
22
Plaats
Doornspijk
Nummer publicatie
177

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 1,50

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top