Over ons

Hoe het begon

De Vereniging Veluwse Geslachten (VVG) is begonnen als Werkgroep Veluwse Geslachten. De leden van deze Werkgroep behoorden toentertijd tot de Afdeling Gelderland van de NGV en hadden een gezamenlijke interesse in genealogisch onderzoek naar Veluwse geslachten. Met de oprichting van de Werkgroep werd beoogd de genealogie van Veluwse geslachten te bevorderen door belangstellenden met elkaar in contact te brengen. De eerste voorzitter van de Werkgroep en tevens hoofdredacteur was de heer Anton Zeven.

VVG-stand-1988.jpg

 

Begin 1976 kwam het eerste contact-orgaan Veluwse Geslachten uit. In het “Ten Geleide” in nummer 1 wordt uitgebreider stilgestaan bij de toenmalige totstandkoming van de Werkgroep Veluwse Geslachten. Bijna 10 jaar later, op 15 januari 1985, is met de ondertekening en vaststelling van de Statuten de Vereniging Veluwse Geslachten officieel opgericht. In de jaren daarna is de vereniging uitgegroeid tot een stabiele, gezonde vereniging met meer dan 700 leden, in binnen- en buitenland.

Doelstellingen

De Vereniging Veluwse Geslachten staat voor stamboomonderzoek op de Veluwe, het transcriberen van doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken van Veluwse plaatsen, het nader toegankelijk maken van andere bronnen, het contact leggen en houden met andere onderzoekers en het uitwisselen van genealogische gegevens. Onze leden zijn op zoek naar hun Veluwse voorouders. Hoewel veel VVG-leden elders in Nederland of daarbuiten wonen, is er nog steeds sprake van een concentratie op de Veluwe zelf. Het overzicht hiernaast laat dat mooi zien.
 

 

Logo Veluwse Geslachten
 

Met ingang van 2023 voert onze vereniging dit nieuwe logo.
De gedachten die ten grondslag hebben gelegen aan dit ontwerp, zijn de volgende:

  • Het ankerkruis heeft -  evenals in het oude vignet hieronder - weer een prominente plaats gekregen. Dit ankerkruis wijst op het wapenstuk dat in wapens van bepaalde Veluwse geslachten voorkomt. 
  • Het ankerkruis is geplaatst tegen een groene achtergrond in de vorm van de kruin van een boom. Dit symboliseert de bosrijke Veluwe en hierin komt ook de ’stamboom’ terug.
  • De Veluwse zandgrond komt terug in het kleurgebruik van geel.
  • In de “golfjes” is het glooiende van de Veluwe terug te zien.
  • De blauwe kleur symboliseert het water waar de Veluwe door wordt omringd: de rivieren de Rijn en de IJssel, het Veluwemeer en de Grift/Eem.

 

 

Ons vignet tot en met 2022

Dit is het vignet zoals dat tot en met 2022 als logo is gebruikt: in geel een groen ankerkruis. Omschrift in hoofdletters, boven: VELUWSE, en beneden: GESLACHTEN. De beide woorden links en rechts gescheiden door een rode mispelbloem met zilveren hart en groene kelk. Het geel geeft de Veluwe aan en het groen de omliggende groene gebieden als de Gelderse Vallei, de uiterwaarden van de Rijn en de Gelderse IJssel. Het ankerkruis wijst op het wapenstuk dat in wapens van bepaalde Veluwse geslachten voorkomt, terwijl de mispelbloemen duiden op het wapen van de graven van Gelre uit ca. 1200. Zij geven aan dat de Veluwe tot het graafschap/hertogdom Gelre behoorde.  

Bijeenkomsten

De Vereniging organiseert jaarlijks een bijeenkomst, gericht op het leggen van contacten en op uitwisseling van genealogische gegevens. Ook worden dan lezingen gehouden over onderwerpen die zijn gerelateerd aan Veluwse genealogie. Deze jaarlijkse bijeenkomst, de zogenaamde Veluwedag, is ook voor niet-leden vrij toegankelijk en wordt georganiseerd op de 1e zaterdag in oktober in het gemeentehuis van Barneveld. Tijdens deze dag wordt ook de jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een streekbijeenkomst te houden, bij voorkeur in samenwerking met plaatselijke (historische) Verenigingen. Natuurlijk is de Vereniging ook geregeld aanwezig als standhouder op andere genealogische bijeenkomsten in Nederland.

 

Projecten

In de loop van de tijd zijn door de Vereniging vele projecten opgezet. Een voorbeeld daarvan is het digitaliseren van het Bevolkingsregister Barneveld, wat heeft geresulteerd in het uitgeven van DVD14. Vrijwilligers van VVG zijn ook nog steeds bezig Veluwse doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken te transcriberen. Het doel is om zo alle DTB-boeken van Veluwse plaatsen toegankelijk te maken voor de leden. Een ander, recent voorbeeld is het Heerensguldenproject.

 

Digitalisering

In de afgelopen decennia heeft de computer ook zijn intrede gedaan binnen de genealogie. In het verleden kon een genealoog alleen aan informatie komen door naar de archieven te gaan en daar onderzoek doen. Tegenwoordig is heel veel informatie ook via internet te vinden. Genealogie kan nu ook vanachter de pc thuis worden beoefend. De VVG speelt op deze trend in door haar beschikbare informatie – zoals DTB-publicaties, meer dan 40 jaargangen van ons tijdschrift Veluwse Geslachten, bibliotheekboeken en -documenten, CD’s en DVD’s etc. – te scannen en te digitaliseren om deze vervolgens via de website aan te bieden.De belangrijkste informatie over de Vereniging is ook te vinden op onze Flyer. Heb je vragen over de Vereniging Veluwse Geslachten? Die kun je kwijt via Helpdesk of direct bij het bestuur via Info@veluwsegeslachten.nl. Maar ook is het mogelijk dat je je opgeeft als vrijwilliger, bijvoorbeeld als je geïnteresseerd bent in transcriptie- of scanwerkzaamheden.

Samenstelling bestuur VVG

Het bestuur van Veluwse Geslachten bestaat conform de statuten uit 5-7 leden. De leden worden gekozen door de Algemene Vergadering. Een bestuurslid wordt telkens voor een periode van 3 jaar gekozen.

Cees de Jong.jpg

Cees de Jong

Voorzitter

Vanaf 2010

voorzitter@veluwsegeslachten.nl

Frankje Huisman 150x225

Frankje Huisman

Secretaris

Vanaf 2020

secretaris@veluwsegeslachten.nl

Penningmeester.jpg

Co Janssen

Penningmeester

Vanaf 2013

penningmeester@veluwsegeslachten.nl

Gert van Beek 150x225

Gert van Beek

Lid

Vanaf 2020

g.vanbeek@veluwsegeslachten.nl

Jan Mulderij 150x225

Jan Mulderij

Bibliothecaris

Vanaf 2020

j.mulderij@veluwsegeslachten.nl

Bernard Kuiper.JPG

Bernard Kuiper

Lid

Vanaf 2023

b.kuiper@veluwsegeslachten.nl

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top