Publicaties digitaal

Bennekom Diaconierekeningen 1656-1837

Voorwoord

Door de eeuwen heen is de kerk altijd actief geweest bij het onderhoud en de verzorging van de armen binnen haar gemeente of parochie. Zo ook in Bennekom. De inkomsten en uitgaven die voortvloeiden uit de diaconale zorg werden nauwkeurig geregistreerd en door bevoegde personen gecontroleerd. In Bennekom gebeurde dit aanvankelijk door de Ambtsjonkers van de Veluwe, maar later door de predikant en de diakenen.

De diaconie had niet alleen de financiële en materiële zorg voor de armen, maar hield zich ook bezig met het verpachten van huizen en landerijen of leende geld aan personen of instellingen die voldoende solvabel werden geacht. Daarnaast verstrekte de diaconie allerhanden opdrachten aan plaatsgenoten of daarbuiten voor het onderhoud van haar bezittingen die aan de armen in bruikleen waren gegeven. In de diaconierekeningen zijn dan ook veel namen te vinden van hen die ondersteund werden, alsook van hen die bij die ondersteuning waren betrokken.

Deze interessante informatiebron kan dan ook worden gebruikt voor:

  • genealogie
  • lokale geschiedschrijving
  • studies betreffende de armenzorg

Het voorstel om deze informatiebron open te leggen voor geïnteresseerden en via “Veluwse Geslachten” te publiceren, had onmiddellijk de instemming van Ben Luesink te Bennekom. Op zijn advies stemde de Centrale Kerkenraad van de Ned. Hervormde Gemeente te Bennekom in met het plan tot transcriptie en publicatie. Men stelde hierbij als voorwaarde dat de gegevens niet zouden worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zoals verkoop in winkels e.d.

De werkgroep heeft gekozen voor de transcriptie van de eerste 6 boeken van de Diaconierekeningen van Bennekom. Deze boeken hebben betrekking op de periode 1656-1837.
 

Auteur
Werkgroep Diaconierekeningen
Jaar van uitgifte
1998
Pagina's
1131
Plaats
Bennekom
Nummer publicatie
245

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top