Publicaties digitaal

Brummen Begraafboek 1742-1811

Voorwoord

Voor u ligt een bronbewerking van het begraafboek van Brummen over de jaren 1742 t/m 1811. Bij de bronbewerking is gebruik gemaakt van scans, die beschikbaar zijn via de website van Familysearch. De scans van de originele boeken zijn het gemakkelijkst te benaderen via de indexen van genver.nl. Het gaat in totaal om vier begraafboeken, die onder Toegang 0176 bij het Gelders Archief geregistreerd staan:

  • RBS 367 Begraafboek Brummen 1742 t/m 1771
  • RBS 368 Begraafboek Brummen 1772 t/m 1791
  • RBS 369 Begraafboek Brummen 1792 t/m 1805
  • RBS 370 Begraafboek Brummen 1806 t/m 1811

Opvallend is dat in de registers 367 en 368 de namen van de overledenen niet zijn genoteerd. Wat wél is genoteerd zijn de namen van de aangevers en in welke verhouding hij of zij daarbij staat met de overledene. In de registers 369 en 370 wordt in de meeste gevallen de overledene wél bij naam genoemd, tenminste voor zover het geen kind betreft. Daarnaast vinden we hierin vermeld gegevens als de familierelatie (zoon van, weduwe van, enz.), de leeftijd, de woonplaats en de kerkelijke gezindte.
De transcriptie en de correctie zijn zorgvuldig gedaan. Desondanks kunnen er fouten in voorkomen. We stellen het op prijs als u deze door wilt geven aan de secretaris van de VVG (secretaris@veluwsegeslachten.nl).

Gerco Klopman
Ermelo, april 2021

 

Let op: Deze publicatie is vanaf de Veluwedag, oktober 2023, vrij in te zien voor leden!
 

Auteur
G.H. Klopman
Jaar van uitgifte
2021
Pagina's
138
Plaats
Brummen
Nummer publicatie
384
Soort
Begraafboek

Bestel deze uitgave

Ledenprijs: € 6,90
Prijs voor niet leden: € 13,80

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top