Bibliotheek

Algemene informatie

Sinds de oprichting van de Vereniging Veluwse Geslachten in november 1975 is door schenking en aankoop een unieke bibliotheek opgebouwd van meer dan 2000 boeken en publicaties. De bibliotheek is zowel voor leden als belang­stellenden toegankelijk en is gehuisvest in de studiezaal van het Gemeentearchief van Barneveld. De studiezaal/bibliotheek is geopend van 09.00 - 12.00 en 13.00 - 1600 uur op dinsdag t/m donderdag (mits dit geen feestdag betreft). Bezoek is alleen mogelijk op afspraak.

Adres Gemeentearchief Barneveld:

  • Raadhuisplein 2
  • 3771 ER Barneveld

Op de dinsdagmorgens tussen 09.00 en 12.00 uur zijn vrijwilligers van VVG aanwezig in de bibliotheek/studiezaal. Dan is in principe ook de bibliothecaris aanwezig. Hij staat - samen met de andere vrijwilligers - bezoekers graag terzijde bij hun genealogische zoektocht. Wil je er zeker van zijn dat de bibliothecaris aanwezig is en dat er nog ruimte is voor een extra bezoeker, stuur dan vooraf even een e-mail naar bibliotheek@veluwsegeslachten.nl.


In de studiezaal kunnen - naast de boekenverzameling - ook onze CD’s en Dvd’s met genealogische gegevens worden geraadpleegd op de daar aanwezige computers. Tevens zijn onze publicaties in te zien en te koop. Kopieën kunnen tegen het in het archief geldende tarief worden gemaakt. Bijkomend voordeel: je kunt tevens gebruik maken van het aanbod van het Barnevelds Gemeentearchief.

Wil je alvast een idee hebben wat er zoals is te vinden in de bibliotheek, klik dan door naar onze Digitale bibliotheek.

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top