Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de vereniging biedt vele voordelen zoals 4x per jaar de ontvangst van het tijdschrift Veluwse Geslachten met minimaal 68 pagina's, maar bijvoorbeeld ook directe online toegang tot Veluwse DTB-bronnen en boeken en publicaties uit de bibliotheek. Voor deze en andere voordelen: zie "Voordelen Lidmaatschap".

 

Aanmelden

Je kunt je via het Aanmeldingsformulier aanmelden als lid van de Vereniging Veluwse Geslachten. Het ingevulde formulier wordt automatisch doorgestuurd naar de ledenadministratie. Op het formulier kun je aangeven of je voor de rest van het jaar of met terugwerkende kracht voor het gehele kalenderjaar lid wilt worden. Als je met terugwerkende kracht over het gehele jaar lid wordt, krijg je alsnog de tijdschriften toegestuurd die dat jaar al zijn verschenen. Wil je lid worden vanaf het moment van aanmelden, dan betaal je een evenredig deel van de contributie.

Met je aanmelding ga je akkoord met onze Statuten.

 

Jaarcontributie varianten

Jaarcontributie met een papieren uitgave van ons tijdschrift:

  • € 25,00 voor verzending binnen Nederland.
  • Voor verzending naar het buitenland, binnen of buiten Europa, worden extra portokosten berekend.
    Wil je een exacte prijsopgave?: mail dan naar ledenadministratie@veluwsegeslachten.nl

Jaarcontributie met een digitale uitgave (als pdf-bestand) van ons tijdschrift:

  • € 25,00 voor zowel binnen- als buitenland.

Jaarcontributie met een papieren en een digitale uitgave van ons tijdschrift:

  • € 5,00 verhoging ten opzichte van de contributie met papieren uitgave.

 

Betaling van de contributie

Betaling van de contributie gaat via automatische incasso. Daarvoor verstrek je eenmalig een doorlopende machtiging. Je ontvangt hierover, na je aanmelding als nieuw lid, bericht van de penningmeester. Als je het niet eens bent met een specifieke afschrijving, kun je deze overigens altijd binnen 8 weken weer laten terugboeken. Indien je al lid bent maar nog geen gebruik maakt van automatische incasso, kun je het formulier "Doorlopende Machtiging" downloaden. Na invulling graag naar het daarop aangegeven adres sturen of mailen.


Diegenen die (nog) niet gebruik maken van automatische incasso, moeten de jaarlijkse contributie zelf overmaken op:

  • ING rekening:  NL 14 INGB 0003 5666 52
  • t.n.v. Vereniging Veluwse Geslachten te Barneveld
  • onder vermelding van het lidnummer.

Wil je in dat geval de jaarlijkse contributie betalen voor 1 maart?!

 

Adreswijziging

Wijziging van woonadres of e-mailadres graag doorgeven aan ledenadministratie@veluwsegeslachten.nl.

 

Opzeggen

Hiervoor gelden de regels in onze Statuten.


Je kunt je lidmaatschap van de Vereniging Veluwse Geslachten per e-mail beëindigen onder opgave van je naam en lidnummer. Een aanvullende verklaring of toelichting voor je opzegging wordt op prijs gesteld. Stuur je e-mail naar ledenadministratie@veluwsegeslachten.nl.


Opzeggen moet voor 30 november, anders loopt het lidmaatschap door tot het einde van het volgende kalenderjaar. Dus bij opzeggen na deze datum is nog contributie voor het volgende verenigingsjaar verschuldigd.

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top