Publicaties digitaal

Elburg Lidmatenboek 1790-1835

Voorwoord

De bron voor deze transcriptie is RBS 631.3 van het Gelders Archief. Dit boek loopt van 1790-1835. De scans van dit boek zijn gemaakt van een kopie van het origineel, en daarom vaak slecht leesbaar. Ook het handschrift van de schrijvers is vaak heel klein of verbleekt. Dus hier en daar heb ik vraagtekentjes moeten zetten omdat het niet was te ontcijferen.
In dit boek is bijgehouden welke mensen tot de kerkelijke gemeente behoorden, met de bijbehorende mutaties. Er worden 3 categorieën leden onderscheiden:

  • aangenomen (op belijdenis)
  • ingekomen, van een andere gemeente
  • vertrokken naar een andere gemeente

Om als belijdend lid te kunnen worden ingeschreven, moest men een schriftelijk bewijs (attestatie) vertonen van de gemeente waarbij men eerder behoorde. Men werd aangenomen tot volledig lidmaatschap, met stemrecht, door het doen van belijdenis, d.w.z. instemming met de kerkelijke leer. Ingekomen leden zijn mensen met volledig lidmaatschap van een andere gemeente.
Het is opmerkelijk dat het aantal aangenomen leden dat door belijdenis per jaar wordt aangenomen, aanmerkelijk stijgt na 1816. Waarschijnlijk is deze toename toe te schrijven aan de opleving in het kerkelijk gebeuren en niet alleen aan de bevolkingstoename.

 

Apeldoorn, februari 2020
P. van der Lee

 

Let op: Deze publicatie is vanaf de Veluwedag, oktober 2023, vrij in te zien voor leden!
 

Auteur
Peter van der Lee
Jaar van uitgifte
2020
Pagina's
79
Plaats
Elburg
Nummer publicatie
366
Soort
Lidmaten

Bestel deze uitgave

Ledenprijs: € 3,95
Prijs voor niet leden: € 7,90

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top