Publicaties digitaal

Koningskwartier van Carolina Koning

Voorwoord

Het is nu ongeveer 3 jaar geleden, dat ik besloot de kwartierstaat van mijn zoons in de computer te gaan verwerken. Ik had gedurende 30 jaar allerlei gegevens over genealogie verzameld. De gegevens betreffende de voor ons belangrijke families had ik gesorteerd op familienaam in een 20-tal ordners opgeborgen. Deze gegevens bestonden uit allerlei losse aantekeningen en fotokopieën. Om orde te scheppen in die massa en om toch zo veel mogelijk gegevens te bewaren, besloot ik in overleg met mijn zoons de kwartierstaat zo ruim mogelijk op te zetten en ben ik uitgegaan van gezinnen. De daarbij behorende gegevens deelde ik als volgt in:

  • De gegevens van de twee kwartierdragers, zoals hun geboorte, doop, beroep, hun huwelijk en hun overlijden. Dit vulde ik aan met hun eventuele voorgaande resp. volgende huwelijken, de gegevens van de aangetrouwde(n) en de namen van hun ouders.
  • De gegevens van de kinderen, geboorte, doop, huwelijk(en), overlijden. De gegevens van de aangetrouwden en de namen van hun ouders.
  • Een korte inhoud van de notariële en rechterlijke aktes, die op het gezin betrekking hadden. Die aktes zijn vooral van belang wanneer de DTB-boeken ontbreken. Bovendien bevatten zij gegevens over eventuele bezittingen.

Door dit alles hoopte ik, dat we een inzicht zouden krijgen in het sociale milieu, waarin het gezin een plaats had. Bij het opnemen van alle kinderen ontstonden er moeilijkheden door halfbroers, halfzusters en zgn. tafelbroers en tafelzusters. Ook deze kinderen behoorden tot het gezin van een van de ouders. Wanneer zij een andere vader en dus een andere familienaam of patroniem hadden gaf dat extra moeilijkheden het gezin compleet te maken. Daarnaast was het moeilijk de kinderen overzichtelijk te rangschikken. De kinderen van onze voorvader waren te rangschikken in kinderen uit het eerste huwelijk, kinderen uit het tweede huwelijk enz. Maar hoe wanneer de moeder meerdere keren gehuwd was en wat nog erger was, wanneer de tweede echtgeno(o)t(e) kinderen uit eerdere of volgende huwelijken kreeg (de zgn. tafelbroers en -zusters). Een goede oplossing voor dit probleem heb ik niet kunnen vinden.

Wat betreft de aktes, die op een gezin betrekking hebben het volgende:

  • Ik wilde van geen enkele akte afstand doen. Het geheel is nog steeds een vorm van mijn persoonlijk archief en ik wilde niets verloren laten gaan.
  • Het aantal aktes per gezin verschilt nog al. Soms waren er geen, soms een paar, maar bij sommige gezinnen was het aantal zo groot dat het gezin meerdere pagina's in beslag nam.
  • In totaal zijn er in de kwartierstaat meer dan tweeduizend aktes verwerkt.
  • Door de aktes per gezin op te nemen moesten verschillende aktes bij meerdere gezinnen worden geplaatst. De kwartierstaat als geheel werd daardoor omvangrijker en onoverzichtelijker, de gezinnen kwamen echter beter tot hun recht.

Utrecht,

A. ter Maten
 

Auteur
A. Ter Maten
Jaar van uitgifte
1997
Pagina's
320
Nummer publicatie
239

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 16,00

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top