Publicaties digitaal

Harderwijk Begraafboek 1805-1811

Voorwoord

RBS 839
Voor u ligt een transcriptie van het begraafboek van de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Harderwijk over de jaren 1805 tot en met 1811. Het betreft hier RBS 839. Bij het transcriberen is gebruik gemaakt van de scans, welke te vinden zijn op: https://www.geldersarchief.nl. In het begraafboek wordt door een kerkelijk ambtenaar bijgehouden wie er vanwege een begrafenis, rechten moet betalen aan de kerk. Deze kerkelijke ambtenaar was er meer in geïnteresseerd bij wie de rechten geïnd moesten worden, waardoor de notatie van de geregistreerde namen nogal kan verschillen van die van de lijst van gekwalificeerde overledenen. De eigen namen van kinderen worden praktisch nooit vermeld, maar staan genoteerd als "Een kind van .." of "de vrouw van … ". Ook kan de verdere spelling nogal verschillen, of gebruikt hij een patroniem i.p.v. de familienaam. Deze zogenaamde begraafboeken uit Harderwijk zijn in werkelijkheid geen op zich staande boeken. Het zijn bladen uit de kerkrekeningen uit die jaren. Deze bladen hadden de functie dat genoteerd werd wie de begrafeniskosten c.q. kerkrechten moest betalen. De daarbij vermelde datums behoeven dus ook niet de begrafenis datum te zijn, maar zullen eerder de datum van registratie in het boek zijn, die datum kan dus best een paar dagen na de begrafenis zijn.

RBS 846
In dezelfde periode werd er door het stadsbestuur een register van overledenen bijgehouden in verband met de successierechten. Deze administratie is nu te vinden in RBS 846. Van dit register is ook een transcriptie gemaakt en deze is ook in deze publicatie opgenomen. Bij het transcriberen hiervan is gebruik gemaakt van de scans, welke te vinden zijn op: https://www.geldersarchief.nl.

Omdat de beide registers over praktisch eenzelfde tijdsperiode gaan (RBS 839: 1805 – 1811, RBS 846 1806 – 1811) is het aan te bevelen deze twee registers samen te gebruiken, ook al vanwege de verschillen in spelling.


Apeldoorn, oktober 2017
Peter van der Lee
 

Auteur
Peter van der Lee
Jaar van uitgifte
2017
Pagina's
86
Plaats
Harderwijk
Nummer publicatie
344
Soort
Begraafboek

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 4,30

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top