Publicaties digitaal

Beekbergen Begraafboek 1795-1811

Voorwoord

Tijdens het transcriberen van de begraafboeken van Beekbergen, lopende over deperiode 1795 - 1811 en daarmede direct aan de registers van de Burgerlijke Stand voorafgaande, sprongen enkele zaken zo in het oog dat het mij zinnig leek er enige woorden aan te wijden. Het grootste deel heeft betrekking op wat men 'technische aangelegenheden' zou kunnen noemen, enkele andere gaan meer in historische richting. Door het plaatsen van kanttekeningen bij en het geven van toelichtingen op de getranscribeerde tekst hoop ik te bereiken dat de gebruiker ook zelf zal proberen tussen de regels door te lezen. Slechts dan komen de wetenswaardigheden in het algemeen en die voor de genealogiebeoefening in het bijzonder, voor de dag.

Mijn opmerkingen zijn verwoord in een aantal hierna volgende paragrafen, alsmede een notenapparaat. De betreffende verwijzingen zijn in de tekst tussen haakjes opgenomen. Volgnummers (Arabische cijfers) duiden op noten.

Waar voor mij nog vragen open gebleven zijn (dit blijkt wel uit de tekst), zijn de opvattingen, de resultaten van onderzoek enzovoort van lezers en gebruikers van deze transcriptie vanzelfsprekend van belang. Ieder die kan helpen om de 'knelpunten” op te lossen, zal ik dankbaar zijn wanneer zij mij hun zienswijzen willen laten weten.

H.K.F. Boks

Maarheeze, 1992
 

Auteur
H.F. Boks
Jaar van uitgifte
1992
Pagina's
80
Plaats
Beekbergen
Nummer publicatie
162
Soort
Begraafboek

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 4,00

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top