Publicaties digitaal

Het Familieboek Ripha(a)gen

Voorwoord

Deze uitgave van het Familieboek Riphagen is mede mogelijk gemaakt, door de bereidheid van de Stichting tot bevordering van historische en genealoqische publikaties te Apeldoorn en met name de heer E. de Jonge, om de uitgifte te verzorgen en onderzoek te doen in oude geschriften naar de herkomst van de oudste Riphagen’s , aan- en verkoop van land en bezittinqen, enz •

Ook wil ik dank zeggen aan de onderzoekers van het eerste uur, en met name de heren C~Hamoen te Bodegraven, Wijnbergen te Oene, H.R.Kieskamp te Heerde, D.Riphagen te Baarn, J.P.Riphagen te Amsterdam, mevr. Geurken te Heerde/Elburg/Doorwerth en alle andere qenealogen die een deel van de gegevens verzameld hebben.

Mijn dank gaat ook uit naar de heer H.van Ouwerkerk, ambtenaar van de gemeente Epe, die een aantal takken in die gemeente op papier gezet heeft. Ook was deze uitgave niet volledig geworden zonder de medewerking van alle huidige Riphagen's, die het vragenformulier hebben ingevuld en daardoor toestemming gaven tot het opnemen van hun qegevens in het familieboek Riphagen. Heel erg blij ben ik met de vele foto's die het boek tot een echt familieboek maken.

Tenslotte wil ik nog zeggen, dat deze uitqave een mooi sluitstuk is van zo'n 30 jaar onderzoek, hoewel een genealoog nooit geheel klaar is met zijn werk. Altijd. blijven er wel enkele witte vlekjes doordat gegevens verloren zijn gegaan, waardoor je bepaalde bewijzen niet hebt, maar door logisch redeneren en puzzelen een hoqe graad van waarschijnlijkheid haalt. Ook zijn bepaalde gegevens noq niet gevonden bij het archiefonderzoek en andere geqevens nog niet ontvangen van de huidige generatie Riphagen en/of hun nageslacht. Echter moet je eens tot publikatie overgaan, anders komt het er nooit van

Barneveld (april 1993)

Albert Veldhuis
 

Auteur
A. Veldhuis
Jaar van uitgifte
2010
Pagina's
246
Nummer publicatie
295
Soort
Familieboek

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 12,30

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top