Publicaties digitaal

Harderwijk Lidmatenboek 1685-1741

Voorwoord

Voor u ligt een transcriptie van het lidmatenboek van de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Harderwijk over de jaren 1685 tot en met 1741. Het betreft hier RBS 837.3. Bij het transcriberen is gebruik gemaakt van de scans, welke te vinden zijn op https://www.geldersarchief.nl/
Veel voorkomende afkortingen:

  • S.S. Theol. stud. = Sacrae Scripturae Theologica Studiosis
  • J.U. stud = Juris Utriusque Studiosus, student in de beide rechten, nl. civiel en kerkelijk recht

September 2017
Peter van der Lee


Om tot meer eenheid te komen in de transcriptie zijn afkortingen etc. gestandaardiseerd (zo zijn b.v. “s.hvr.” en “sijn vrou” beide vervangen door “zijn vrouw”). Namen zijn in geen enkel geval veranderd. Tussen [ ] zijn opmerkingen gemaakt door de transcribent. Wanneer het geheel tussen [ ] cursief geplaatst is, dan bevat dit aanvullende informatie, wanneer het niet cursief is, dan betreft het aanvulling op de transcriptie zelf.
In het origineel zijn namen in de meeste gevallen gegroepeerd. Niet altijd is echter duidelijk of namen die bij elkaar staan ook echt bij elkaar horen. Daarin is in deze transcriptie die groepering verlaten. Opmerkingen, correcties etc. n.a.v. deze publicatie zien de VVG graag tegemoet via secretaris@veluwsegeslachten.nl
 

Auteur
P. van der Lee
Jaar van uitgifte
2017
Pagina's
164
Plaats
Harderwijk
Nummer publicatie
340
Soort
Lidmaten
Gezindte
Nederduits-Gereformeerd

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 8,20

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top