Publicaties digitaal

Achterveld Begraafboek RK 1713-1814

Voorwoord

Voor u ligt het begraafboek van de Rooms-Katholieke Statie van Achterveld over de jaren 1713 – 1814. De originelen berusten bij het Archief Eemland, toegang 0605, inv. nrs. 528 en 529. De scans van de originele registers zijn in te zien via de website van het Utrechts Archief.
De parochie van Achterveld bediende een omvangrijk gebied dat o.a. Barneveld, Hoevelaken en Stoutenburg bestreek. Van genaelogisch belang is ook de laatste woonplaats van de overledene, die keurig bij de meeste inschrijvingen werd vermeld. Vanaf 1745 tot ca. 1785 werden ook de bereikte leeftijden genoteerd. Hier en daar zien we ook beroepen vermeld, maar dat is zeer beperkt. De registers die de jaren tussen 1713 en 1730 bestrijken, bestaan slechts uit een opsomming van een aantal namen. Hiervan zijn dus geen exacte overlijdensdata bekend.
In de Rooms-Katholieke geschriften zien we een veelvuldig gebruik van Latijnse woorden. In deze uitgave zijn de belangrijkste woorden reeds vertaald naar het Nederlands. Meestal gaat het dan om verwijzingen als filius (= zoon) of famulus (= dienstknecht) of beroepen als operarii (= arbeiders) of coloni (= landbouwers). Daarbij moet worden opgemerkt dat niet alle Latijnse teksten zijn opgenomen, bijvoorbeeld als het gaat over het toedienen van sacramenten of de doodsoorzaak.
De transcriptie en de correctie zijn zorgvuldig gedaan. Desondanks kunnen er fouten in staan. We stellen het op prijs als u deze door wilt geven via de secretaris van de VVG (www.veluwsegeslachten.nl).

Gerco Klopman,
Ermelo, januari 2019
 

Auteur
G.H. Klopman
Jaar van uitgifte
2019
Pagina's
31
Plaats
Achterveld
Nummer publicatie
351
Soort
Begraafboek
Gezindte
RK

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 1,55

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top