Publicaties digitaal

Loenen Dopen 1695-1752

Voorwoord

Voor de gebruiker van deze transcriptie van het Loenense doopboek is het m.i. van belang dat hij of zij zich realiseert dat hier sprake is van een in twee fasen tot stand gekomen uitgave, en wel in de eerste plaats van een transcriptie van de twee oudste doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Loenen op de Veluwe en ten tweede van een bewerking van die transcriptie tot een hanteerbaar geheel. Ik ben mij ervan bewust dat de doorsnee publicatie, door de ‘Vereniging Veluwse Geslachten’ uitgebracht, meestal niet van een inleiding in de hier gebezigde zin wordt voorafgegaan. Het wil mij evenwel voorkomen dat er tijdens het vervaardigen en bewerken van de transcriptie, zaken naar voren zijn gekomen, die voor velen onder ons de moeite waard zijn, zodat ik mij de vrijheid veroorloof deze, samen met enkele uitgangspunten, in deze uitgave in een aantal paragrafen vast te leggen.

Ondanks al het pogen dit werkstuk in alle opzichten tot de ‘top tien’ te laten behoren, ben ik mij ervan bewust dat er nog wel wat te verbeteren zal zijn. Bijna zou ik zeggen: “Gelukkig, want ik ben niet volmaakt”, U heeft daarmede de gelegenheid mij op missers te attenderen. Ik hoop dat U dat ook zult doen. Tot besluit wens ik U, mijn mede-genealogen toe, dat U nog veel genoegen aan Uw speurwerk zult mogen beleven.

Maarheeze, najaar 2002.

H.K.F. Boks
 

Auteur
H.K.F. Boks
Jaar van uitgifte
2005
Pagina's
71
Plaats
Loenen
Nummer publicatie
274
Soort
Doopboek
Gezindte
Nederduits-Gereformeerd

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 3,55

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top