Tijdschrift

Voor en door de leden

Ons tijdschrift Veluwse Geslachten

Leden van de vereniging ontvangen 4 keer per jaar het tijdschrift “Veluwse Geslachten”. Het tijdschrift is ook in Pdf-formaat beschikbaar. De inhoud bestaat uit een aantal vaste rubrieken (mededelingen bestuur, mededelingen redactie, mededelingen bibliotheek, oproepen), maar het grootste deel is variabel met door leden aangeleverde artikelen over allerlei genealogische onderwerpen (kwartierstaten, parentelen, Veluwse boerderijen, beroepen etc).
 

In de loop van ruim 40 jaar is op deze manier een schat aan informatie gepubliceerd. Voor leden is deze schat direct toegankelijk: vrijwel alle jaargangen zijn digitaal beschikbaar via Genealogie/Tijdschriften digitaal. Ben je (nog) geen lid, dan is het nog steeds mogelijk de tijdschriften op deze digitale tijdschriftenpagina tegen betaling te downloaden als PDF. Via de pagina Verkoop kun je eventueel ook de papieren versies bestellen (zoalng de voorraad strekt).

In de loop van de tijd heeft Veluwse Geslachten een heel aantal gedaanteverwisselingen ondergaan. Aanvankelijk werd het uitgegeven in zwart-wit en op A5 formaat. Vanaf 2018 wordt het uitgebracht in full colour en op een groter formaat. Hieronder een greep uit de diverse jaargangen, waarmee je een beeld kunt krijgen van het blad en de inhoud ervan.
 

Aanleveren artikelen

De redactie streeft naar uniformiteit door dezelfde afkortingen te gebruiken en bepaalde namen wel of niet vet te maken. Daarmee wordt de leesbaarheid van ons tijdschrift verhoogd. Hierna vermelden we een aantal richtlijnen.

In de kop van een artikel vermelden: de titel, uw naam, lidnummer en e-mailadres. U wordt verzocht het artikel en eventuele afbeeldingen apart in te zenden. Wanneer u de afbeeldingen/foto’s nummert, dan kunt u in het tekstdeel aangeven waar de afbeeldingen geplaatst dienen te worden. Dit doet u door op de desbetreffende locatie te verwijzen naar bijvoorbeeld ‘afbeelding/foto 1’ enzovoort. Hier kunt u dan ook het bijschrift en eventuele bronvermelding plaatsen.
De afbeeldingen/foto’s dienen van een voldoende kwaliteit te zijn en in .jpg format. Gebruik bij scans 300 dpi of meer. Heeft u meerdere afbeeldingen, dan dienen deze als losse bestanden te worden ingestuurd.

Gebruik bij het weergeven van de genealogische data de volgende afkortingen:
geb. voor ‘geboren’ (of als symbool: *), ged. voor ‘gedoopt’ (of als symbool: ~), otr. voor ‘ondertrouw’, tr. voor ‘huwelijk’ of ‘gehuwd’ (of als symbool: ∞ of x), get. voor ‘getuigen’, sch. voor ‘echtscheiding’ (of als symbool: o/o); overl. voor ‘overleden’ (of als symbool: †), begr. voor ‘begraven’ (of als symbool: ), crm. voor ‘crematie’, e.v. voor ‘echtgenoot van’, wed.v. voor ‘weduwe van’, wdnr.v. voor ‘weduwnaar van’, z.v. voor ‘zoon van’, d.v. voor ‘dochter van’, j.m./j.d. voor ‘jonge man/dochter’ (niet getrouwd geweest zijnde), z.b. voor ‘zonder beroep’, ald. voor ‘aldaar’.

Het is gebruikelijk de namen van een echtpaar en die van hun kinderen vet te maken, maar niet die van hun ouders. Tevens is de volgorde van de genealogische data van belang: eerst de naam, daarna geb., beroep, overl., z.v. of d.v. 
 

Voorbeeld


Hendrik Jansen van de Goor, geb./ged. Epe 10/13-02-1820, boerenarbeider, overl./begr. ald. 23/26-07-1860, z.v. Jan Hendiksz van de Goor, landbouwer en Hermina Muller, landbouwster, tr. Epe 14-06-1843 Janna Noordergraaf, geb. Oene, gem. Epe 14-04-1821, overl./begr. Epe 03/07-06-1889, d.v. Gerrit Noordergraaf, boerenknecht en Hermina van de Kamp, z.b.
Uit dit huwelijk:
1. Jan, geb. Epe 15-07-1845, volgt IIa.
2. Aaltje, geb. Epe 18-08-1847, dienstbode, later landbouwster, overl. Twello, gem. Voorst 19-09-1900, tr. (1) Epe 20-05-1870 Egbert Schouten, geb. Oldebroek 24-11-1844, schaapsherder, overl. ald. 22-01-1881, z.v. Rudolf Schouten en Alida Willemsen, tr. (2) Voorst 26-04-1883 Hendrik Lankhorst, geb. Twello, gem. Voorst 15-08-1851, landbouwer, overl./begr. Voorst 16/20-11-1923, z.v. Gerrit Jan Lankhorst, landbouwer en Gerhardina Keunen, z.b.
3. Doodgeboren kind/zoon/dochter, geb./overl. Epe 31-08-1849.
4. Boris, geb. Epe 15-05-1851, rijwielhersteller, overl. Apeldoorn 19-06-1885, ongehuwd.
5. Joris, geb. Epe 15-05-1852, volgt IIb.

Een publicatie dient in beginsel 70% Veluws te zijn. Dit biedt ruimte om de migratiegeschiedenis van Veluwse families die uitgewaaierd zijn naar grensgebieden van de Veluwe te publiceren. Langere artikelen kunnen in meerdere delen worden gepubliceerd. De redactie ziet graag dat artikelen worden geïllustreerd met afbeeldingen van akten, dan wel met foto’s van familieleden of van de boerderijen waar de familie soms geslachten achtereen gewoond en gewerkt heeft. In beginsel worden geen gegevens gepubliceerd van nog levende personen, behalve als de auteur hiervoor expliciet toestemming heeft gekregen van de desbetreffende personen.

De redactie reageert altijd na inzending van een artikel. De tijd tussen datum van inzending en het uitkomen van het nummer waarin het artikel wordt opgenomen is veelal een paar maanden tot een jaar. Dit is afhankelijk van de op een bepaald moment in voorraad zijnde artikelen en de benodigde aanpassingen. Ingezonden artikelen kunnen na overleg met de auteur door de redactie worden aangepast. Over plaatsing van een artikel in ons tijdschrift wordt door de redactie beslist. De inhoud van ingezonden artikelen valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Redactie Veluwse geslachten

Redactie-adres:

Bij problemen met de samenstelling en/of aanlevering van artikelen: neem contact op met de redactie op bovenstaand adres.

De inhoud van ingezonden ondertekende stukken valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie. De redactie reageert altijd na inzending van een artikel. Ingezonden artikelen kunnen door de redactie worden aangepast en de redactie beslist over plaatsing van een artikel in ons blad. Langere artikelen kunnen in 2 delen gepubliceerd worden. De tijd tussen de inzending en publicatie hiervan in ons blad kan variëren van 3 tot 12 maanden, afhankelijk van het aanbod en de benodigde aanpassingen.

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top