Publicaties digitaal

Voorthuizen Trouwboek 1682-1781

Voorwoord

Deze publicatie bevat een transcriptie van het trouwboek van de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Voorthuizen over de jaren 1682 – 1781. Bij de transcriptie is gebruik gemaakt van de gescande doopboeken zoals die op internet beschikbaar zijn (RBS 205.1 en RBS 205.2). De scans van de originelen zijn in te zien via de website van het Gelders Archief.

De persoonsnamen uit de brontekst zijn bij het transcriberen zoveel mogelijk intact gelaten. Een aantal begrippen zijn gestandaardiseerd. In geval er onduidelijkheid was over de transcriptie is dit aangeven met een vraagteken. Een enkele keer is een suggestie door mij gedaan en deze is tussen [ ] gezet. Ondanks dat de transcriptie en correctie daarna zorgvuldig gedaan zijn, kunnen er fouten in staan. We stellen het op prijs als u deze door wilt geven via de secretaris van de VVG (www.veluwsegeslachten.nl).

Deze digitale versie van het trouwboek van Voorthuizen 1682 – 1781 is geheel herzien en voorzien van een index door Gerco Klopman. De index was in de oorspronkelijke uitgave geen onderdeel van deze publicatie, maar was onderdeel van publicatie 76.

Ermelo, juni 2021
 

Auteur
J.E. van Dijken en G.H. Klopman
Jaar van uitgifte
1986/2021
Pagina's
108
Plaats
Voorthuizen
Nummer publicatie
063
Soort
Trouwboek

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 5,40

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top