Publicaties digitaal

Doornspijk Index Lidmatenboek 1736-1846

Voorwoord

Alfabetisch register op “Lidmaten van Doornspijk 1735-1846” van

G.J. Westerink (1987), Publicatie 088 van VVG

 

Enige wenken voor de gebruiker.

 

De gebruiker dient met het volgende rekening te houden:

  • achter de naam van een persoon vindt u een jaartal. Dat verwijst naar de ledenlijsten van 1735-1771 en 1772-1846. Bij 1794 kunt u haakjes aantreffen: (1794). Dat duidt op het gedeelte tussen 1793 en 1794 waarvan Westerink schrijft: "waarschijnlijk betreft dit gedeelte al 1794".
  • achter de naam vindt u een aanduiding die begint met 'BR'. Die verwijst naar het Burgerlijk Register van omstreeks 1811, opgenomen achterin Westerinks boekje. 
  • eensluidend gespelde namen bracht ik onder één noemer. Daarmee doe ik geen uitspraak over de vraag of het één en dezelfde persoon betreft. In sommige gevallen is dat duidelijk niet het geval, in andere mag de gebruiker zelf concluderen. 
  • kwam een eensluidende naam twee- of meermalen voor in één jaar, dan werd slechts één jaaraanduiding opgenomen. Het verdient dus altijd aanbeveling de gehele ledenlijst van een enkel jaar door te kijken of de naam nogmaals wordt genoemd.
  • 'dubbele achternamen', van welke aard ook, werden dubbel opgenomen. Voor adellijke of adellijk getinte namen geldt hetzelfde.
  • in vele gevallen moet de gebruiker ervan uitgaan dat namen vroeger op alle mogelijke wijzen werden gespeld. De ene predikant schreef Ee-vers, zijn opvolger hield het op Evers. 

Amsterdam, juni 1993

Frits Stoffels
 

Auteur
F. Stoffels
Jaar van uitgifte
1993
Pagina's
27
Plaats
Doornspijk
Nummer publicatie
172
Soort
Lidmaten

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 1,50

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top