Publicaties digitaal

Harderwijk Doopboek 1793-1811

Voorwoord

Voor u ligt het doopboek van Harderwijk over de periode 1793-1811 in chronologische volgorde. Dit doopboek is tot stand  gekomen dank zij de bereidwilligheid van de gemeente-archivaris van Harderwijk tot het uitlenen van een kopie. Omdat dit een doopboek is, worden de doopdata als eerste vermeld aan de linkerkant van de pagina. In deze periode zijn ook de geboortedata bekend en deze staan eronder vermeldt. In enkele gevallen zal men ontdekken dat kinderen soms pas 2 of meer jaar na de geboorte gedoopt zijn. Hier en daar zult u gegevens tussen [ ] aantreffen. Deze gegevens heb ik zelf toegevoegd op basis van mij bekende gegevens uit de trouwboeken, interpretaties of conclusies, die ik heb getrokken uit het vergelijken van de namen van de ouders m.b.v.de computer.
Bij het zoeken naar namen is het aan te raden ook het boek van de Waalse Gemeente van Harderwijk te raadplegen. Hierin komen nl. dopelingen voor uit gezinnen die ook in dit boek vermeld staan. Ondanks herhaalde correctieronden kunnen er fouten zijn blijven staan. Ik word hierop graag attent gemaakt. Overigens is het aan te bevelen bij het vinden van gegevens altijd het originele boek ook te raadplegen.

Hilversum, april 1993

G.J. de Beer-van Asselt
 

Auteur
G.J. de Beer-van Asselt
Jaar van uitgifte
1993
Pagina's
71
Plaats
Harderwijk
Nummer publicatie
168
Soort
Doopboek

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 3,55

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top