Publicaties digitaal

Duistervoorde Doopboek 1675-1811

Voorwoord

Deze transcriptie heeft betrekking op de volgende doopboeken, welke bij het Gelders Archief bekend staan onder de volgende inventarisnummers:

  • RBS 1581: periode 1675-1677
  • RBS 1582: periode 1677-1741
  • RBS 1583: periode 1742-1797
  • RBS 1584: periode 1798-1811

In het RBS nr. 1584 staat een aantekening van de kerkwijding op 15-11-1803. Ook bevat het RBS nr. 1582 nog de opnamen in de derde orde van St. Franciscus. Hierbij wordt als eerste missionaris in loco Michael van Lime genoemd (1683).
 

Na het tot stand komen van de Unie van Utrecht in 1580 werd in onze streken de RK godsdienst verboden en werden in het geheim missiestaties opgericht. Die stonden onder bescherming van RK adellijke families. In deze streek was dat het echtpaar Wilhelm van Steenbergen tot Nijenbeek en Dorothea van Appel-Thorn, die woonden op het "Huis Duystervoorde". Hier werden dan de diensten gehouden. Dit echtpaar werd begraven in de oude Twellose dorpskerk, waar ook nu nog de mooie geheel gave renaissance zerk hun graf siert.

De originele beschrijvingen zijn in het Latijn gesteld en een aantal voornamen hebben afwijkende vormen.
 

Twello, mei 1984
Ben Dolman

Deze digitale versie is geheel herzien aan de hand van de doopboeken, zoals die te vinden zijn via www.geldersarchief.nl. In deze transcriptie zijn de namen Joês en Joa standaard vervangen door respectivelijk Johannes en Johanna.
 

Auteur
B. Dolman
Jaar van uitgifte
1984
Pagina's
201
Plaats
Duistervoorde
Nummer publicatie
036
Soort
Doopboek
Gezindte
RK

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 10,05

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top