Publicaties digitaal

Register overleden keurmedigen Kelnarij van Putten 1389-1681

Voorwoord

Na het verschijnen van de beide delen van ”De Herengoederen op de Veluwe”, die het gebied omvatten van de Gelderse Vallei en de Noordwest Veluwe tussen de tegenwoordige gemeenten Harderwijk en Wageningen, verheugt het ons de genealogische informatie over deze streek verder te kunnen uitbreiden met een uitvoerig register over de horigen van de Abts- en Proostgoederen in dezelfde gemeenten. Na de Hertog van Gelre was het Abdinghof klooster te Paderborn (Westfalen) zonder twijfel de belangrijkste grondheer op dit deel van de Veluwe. De meer dan honderd hofsteden die dit klooster hier bezat werden bestuurd door een rentmeester vanuit de Kelnarij te Putten. Van de registers van overleden horigen die deze rentmeesters eeuwenlang hebben bijgehouden, is een belangrijk deel bewaard gebleven, dat zich bevindt in het Staatsarchief te Munster en dat de periode van 1389 tot 1681 omvat. Het boek dat voor U ligt, biedt onze leden en belangstellenden de volledige tekst aan van dit register.
Het feit dat de veelal uitvoerige gegevens betrekking hebben op horige boeren uit een tijd van lang voor de invoering van de kerkelijke doop- en trouwboeken, bestempelt dit register tot een bijzonder waardevol document uit deze vroege periode. Als zodanig is het waarschijnlijk het oudste nog bestaande overlijdensregister van ons land, voor zover het om niet-adelijke personen gaat.
Heruitgave 2009
Voor deze uitgave van het Register is op een aantal plaatsen gebruik gemaakt van aanvullende informatie uit andere documenten uit de Kelnarij administratie.
Putten, E.L. Steinmeier.
 

Auteur
E.L. Steinmeier
Jaar van uitgifte
1993
Pagina's
410
Plaats
Putten
Nummer publicatie
256

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 10,00

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top