Publicaties digitaal

Garderen Begraafboeken 1700-1810

Voorwoord

Zoals U ongetwijfeld bekend zal zijn is er geen Begraafboek van de Nederduits Gereformeerde Kerk te Garderen, in de periode 1700 — 1810. Daarentegen bestaan er wel boeken van Lidmaten en Inkomsten en Uitgaven van de Diakonie. Bij het doorworstelen van de vele bladzijden van het laatstgenoemde boek kwam bij mij de gedachte op om alle uitgaven en inkomsten betreffende begraven te noteren. Door dit werk is een lijst ontstaan met circa 800 namen van mensen die in Garderen overleden en begraven zijn in de periode 1700 t/m 1810.

De door mij gevonden namen zijn voor zover mogelijk op alfabetische volgorde gezet. Ter verduidelijking zij hierbij opgemerkt dat indien een gehuwde vrouw was overleden de naam van de man werd genoemd. Bij het uitzoeken van de namen werden door mij verschillende schrijfwijzen aangetroffen b.v. Knelis / Cornelis etc.

De datums die genoemd zijn, kunnen enige afwijking vertonen daar het Baarlaken en de Kist over het algemeen later werden betaald.

Henk Knevel 
 

Auteur
H. Knevel
Jaar van uitgifte
2009
Pagina's
20
Plaats
Garderen
Nummer publicatie
292
Soort
Begraafboek

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 1,50

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top