Publicaties digitaal

Harderwijk Lidmatenboek 1773-1813

Voorwoord

Voor u ligt een transcriptie van het lidmatenboek van de Nederduits Gereformeerde Gemeente van Harderwijk over de jaren 1773 tot en met 1813. Het betreft hier RBS 837.5. Bij het transcriberen is gebruik gemaakt van de scan, welke te vinden zijn op https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven.
Probleem met dubbel blad: Er is een probleem in dit register met de bladen 50 en 97, deze bladen zijn nl. hetzelfde! Het Gelders Archief heeft indertijd ca 1980 voor het gebruik in de studiezaal een copie gemaakt van het originele register. Het register is toen gesplitst in 4 delen:

  • 837.1 Harderwijk, Lidmatenboek - Nederduits Gereformeerde gemeente, 1665
  • 837.3 Harderwijk, Lidmatenboek - Nederduits Gereformeerde gemeente, 1685-1741
  • 837.4 Harderwijk, Lidmatenboek - Nederduits Gereformeerde gemeente, 1741-1772
  • 837.5 Harderwijk, Lidmatenboek - Nederduits Gereformeerde gemeente, 1773-1813

(837.2 Harderwijk, Index op trouwboek - Nederduits Gereformeerde gemeente, 1770-1811)

September 2017
Peter van der Lee
Om tot meer eenheid te komen in de transcriptie, zijn afkortingen etc. gestandaardiseerd (zo zijn b.v. “s.hvr.” en “sijn vrou” beide vervangen door “zijn vrouw”). Namen zijn in geen enkel geval veranderd. Tussen [ ] zijn opmerkingen gemaakt door de transcribent. Wanneer het geheel tussen [ ] cursief geplaatst is, dan bevat dit aanvullende informatie, wanneer het niet cursief is, dan betreft het aanvulling op de transcriptie zelf.
In het origineel zijn namen in de meeste gevallen gegroepeerd. Niet altijd is echter duidelijk of namen die bij elkaar staan ook echt bij elkaar horen. Daarin is in deze transcriptie die groepering verlaten. Opmerkingen, correcties etc. n.a.v. deze publicatie zien de VVG graag tegemoet via secretaris@veluwsegeslachten.nl
 

Auteur
P. van der Lee
Jaar van uitgifte
2017
Pagina's
116
Plaats
Harderwijk
Nummer publicatie
342
Soort
Lidmaten
Gezindte
Nederduits-Gereformeerd

 

Als lid kun je dit document inzien,
maar dan moet je wel eerst inloggen.

Bestel deze uitgave


Prijs voor niet leden: € 5,80

Op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan nu in en ontvang automatisch onze nieuwsbrief.

Top