Publicaties 164 en 188 vernieuwd

Publicaties 164 en 188 vernieuwd

Publicaties 164  en 188, beide klappers van Hattemse doopboeken, zijn opnieuw getranscribeerd, compleet vernieuwd en aangevuld. 


De oude publicatie 164 betrof een alfabetische index of klapper. Een dergelijke namenindex vermeldt slechts een overzicht van de namen, zonder verdere bijzonderheden. De nieuwe publicatie 164 (Hattem Doopboek 1695-1762) omvat een daadwerkelijke transcriptie van het betreffende doopboek (RBS 850). Bij de controle bleek ook dat vele inschrijvingen, ja, zelfs hele jaargangen ontbreken. Deze zijn nu aangevuld. Het aantal bladzijden van de publicatie is daarmee gestegen van 69 naar 155.


De nieuwe publicatie 188 (Doopboek Hattem 1634-1695) vervangt zowel de oude publicatie 188 (Doopboek Hattem 1634-1642 en 1653-1683) als publicatie 196 (Doopboek Hattem 1684-1695). Publicatie 196 komt daarmee te vervallen. Ook de oude publicaties 188 en 196 waren klappers met namenindexen. De nieuwe publicatie 188 bevat een daadwerkelijke transcriptie waarbij in voorkomende gevallen ook de woonplaatsen zijn vermeld van de ouders van het kind; deze ontbraken in de publicaties.
 

Beide publicaties waren al gratis beschikbaar voor leden en dat blijft zo.


Geplaatst op 15-03-2022Publicaties 164 en 188 vernieuwd
Top