Landschapsbiografie van de Veluwe

Landschapsbiografie van de Veluwe

Toegevoegd aan de (digitale) bibliotheek : een zeer lezenswaardige publicatie van het Ministerie van OCW over de Veluwe.


De Veluwe is één van de vier Nationale Parken van Wereldklasse waarvoor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Staatsbosbeheer een beknopte landschapsbiografie hebben opgesteld. In deze biografie gaat met name over de hoger gelegen bos- en heidegronden van het Veluwemassief. Ook de overgangen en contrasten met de lage delen komen aan bod. 


In een landschapsbiografie wordt kennis uit verschillende vakgebieden – zoals aardkunde, ecologie en historische geografie – op een samenhangende manier bij elkaar gebracht, waarmee het verleden en heden van het landschap in beeld wordt gebracht. Zo ontstaat een scherper inzicht in de wisselwerking tussen mens, natuur, water en landschap.


In deze publicatie worden vele aspecten van de Veluwe behandeld; niet alleen het landschap, het ontstaan ervan en hoe dit landschap in de loop van de eeuwen is veranderd, maar ook de bewoners zoals de keuterboeren, de militaire betekenis van de Veluwe en de functie van de Veluwe als een groot jachtgebied voor de elite. 


Kortom: een boek dat op heldere wijze duidelijk maakt waarom de Veluwe zo'n uniek gebied is.

 

Geplaatst: 13-10-2021Landschapsbiografie van de Veluwe
Top