Het boek Bourgonje nu online beschikbaar

Het boek Bourgonje nu online beschikbaar

De auteur Herman Spoelstra stelde een digitale versie van zijn boek "Bourgonje, nakomelingen van Jan (van) Bourgonje" beschikbaar aan VVG.


Het boek "Bourgonje, nakomelingen van Jan (van) Bourgonje" was jaren geleden al aangeboden aan onze bibliotheek, maar alleen in hard copy. Onlangs stelde de auteur ook de digitale versie beschikbaar. 

De stamvader, Jan van Bourgondië, met de Franse troepen naar Nederland gekomen, begaf zich naar Eerbeek en later naar Epe. Hij trouwde rond 1687 met Catharijne Alberts. Ze lieten hun kinderen RK dopen in de statie Duivenvoorde. Jan was schoenlapper in Epe en scheuter in Vaassen. Jan zet meteen goed aan in de vorming van een gezin, elf kinderen worden geboren die er op hun beurt weer voor gaan zorgen dat er tegenwoordig geen gebrek is aan nageslacht van Jan en Catharina!

De bibliothecaris schreef over dit boek: "De schrijver vertelt veel verhalen, iets wat het geheel juist zo lezenswaardig maakt en behandelt de vele geslachten Bourgondië tot aan de huidige dag. Door deze vele verhalen, de mooie foto’s, de vele ‘copieën’ en het gladde papier is het een prachtig boek geworden."
 

Voor leden is het boek nu in te zien via Bibliotheek (digitaal): zie https://www.veluwsegeslachten.nl/genealogie/bibliotheek-digitaal-/bourgonje/ 

Geplaatst: 18-3-2022Het boek Bourgonje nu online beschikbaar
Top