Boeken

Register keurmedigen

Een register van overleden horigen dat eeuwenlang door vanuit de Kelnarij te Putten is bijgehouden. Een van de oudste, niet-adellijke overlijdensregisters van ons land.

Na de Hertog van Gelre was het Abdinghof klooster te Paderborn (Westfalen) ongetwijfeld de belangrijkste grondheer op dit deel van de Veluwe, tussen de tegenwoordige gemeenten Wageningen en Harderwijk. De meer dan honderd hofsteden die dit klooster hier bezat, werden bestuurd door een rentmeester vanuit de Kelnarij te Putten. Van de registers van overleden horigen die deze rentmeesters eeuwenlang hebben bijgehouden, is een belangrijk deel bewaard gebleven. Dat bevindt zich in het Staatsarchief te Munster en omvat de periode van 1389 tot 1681. Het feit dat de veelal uitvoerige gegevens betrekking hebben op horige boeren uit een tijd van lang voor de invoering van de kerkelijke doop- en trouwboeken, bestempelt dit register tot een bijzonder waardevol document uit deze vroege periode. Als zodanig is het waarschijnlijk het oudste nog bestaande overlijdensregister van ons land, voor zover het om niet-adellijke personen gaat.


Ledenprijs: € 7,50
Prijs voor niet leden: € 10,00
Register Keurmedigen
Bestel dit product
Top