Boeken

Herengoederen deel V

Herengoederen op de Veluwe
Deel V: Aanvullingen, Historische inleiding en Index

INHOUDSOPGAVE

 • Ten geleide
 • Inleiding
 • Handleiding voor de gebruiker
 • Aanvullende handleiding
 • Begrippenlijst
 • Afkortingen
 • Aanvullingen etc.
  • Akten die oorspronkelijk niet te plaatsen waren en thans wel te plaatsen zijn (A en B nummering) 1
  • Aanvullingen uit originele akten (C nummering) 12
  •  Akten die niet te plaatsen zijn (800) 15
  • Consent om te mogen procederen (801) 21
  • Consent om bomen te houwen staande op een herengoed (802) 22
  • Consent voor huwelijkse voorwaarden (803) 23
  • Consent voor wederzijdse tuchting (804) 24
  • Consent voor een magescheid (805) 25
  • Consent voor een testamentaire dispositie (808) 25
  • Akten inzake redemptie des versterfs (807) 31
  • Akten inzake horigheid en wisseling van horigen (808) 32
  • Akten van vreemde aard (809) 32
  • Akte uit het graafschap Zutphen (810) 32
 • Historische inleiding door V. Paquay 33
 • Aanhangsel: Van herengoed tot tijnsgoed' door E. de Jonge 56
 • Index op persoonsnamen 58
 • Index op perceelsnamen 222

Ledenprijs: € 7,50
Prijs voor niet leden: € 10,00
Herengoederen 5 voorzijde.jpg
Bestel dit product
Top