Weer 10 nieuwe publicaties toegevoegd

Weer 10 nieuwe publicaties toegevoegd

Er zijn weer 10 publicaties toegevoegd aan onze reeks Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Veluwse plaatsen.


Met dank aan de 3 transcribenten E. Marsman, G.H. Klopman en P. van der Lee die aan de hand van de originele boeken deze transcripties hebben samengesteld, zijn onze DTB-publicaties uitgebreid met de volgende nummers:
 

  • 397 Overlijdensboek Brummen 1652-1693
  • 398 Doopboek Wageningen 1667-1687
  • 399 Doopboek Wageningen 1688-1780
  • 400 Doopboek Wageningen RK 1680-1797
  • 401 Trouwboek Wageningen RK 1729-1811
  • 402 Doopboek Wageningen RK 1797-1811
  • 403 Huwelijkscommissarissen Wageningen 1796-1811
  • 404 Huwelijkscommissarissen Nijbroek 1796-1811
  • 405 Begraafboek Ellecom Dieren 1742-1811
  • 406 Begraafboek Spankeren 1754-1811


Met deze transcripties zijn de betreffende DTB-boeken voor iedereen goed doorzoekbaar. En dat is bij de originele scans niet voor iedereen weggelegd. Zo zijn de Rooms-katholieke doopboeken van Wageningen aan het einde van de 17e en het begin van de 18e eeuw grotendeels in het Latijn geschreven en dat maakt ze niet voor iedereen toegankelijk. Op de afbeelding rechtsboven is een van de pagina's uit het RK Doopboek Wageningen van 1680-1797 te zien.

Publicatie 403 bevat een transcriptie van zowel RBS 1671 als 1672. Daarmee is publicatie 31 (dat alleen een transcriptie van RBS 1672 bevatte) komen te vervallen.

Met de toevoeging van deze 10 nummers zijn we de 400 gepasseerd en naderen we steeds meer ons doel om van alle Veluwse plaatsen alle Doop-, Trouw- en Begraafregisters beschikbaar te hebben in de vorm van makkelijk doorzoekbare transcripties.
 

De nummers vanaf 400 zijn vanaf nu ook voorzien van ons nieuwe logo.

 

Geplaatst: 10-02-2023Weer 10 nieuwe publicaties toegevoegd
Top