Waterschap aantekeningen

Waterschap aantekeningen

Opnieuw een transcriptie van Evert de Jonge met o.a. de namen van dijkschrijvers, heemraden en dijkgraven van Oost-, West- en Zuid-Veluwse dijk- en waterschappen.

Opnieuw een document met aantekeningen en transcripties van Evert de Jonge.

In de periode 2005-2007 verrichtte hij ten behoeve van een publicatie over 10 jaar Waterschap Veluwe onderzoek in diverse archieven van dijkgraafambten, polderdistricten en waterschappen op de Veluwe. Dit resulteerde in een boek getiteld: "Veluws water. Tien eeuwen waterbeheer op de Veluwe" (Utrecht 2007). Het leek hem een goed idee zijn aantekeningen beschikbaar te stellen aan de vereniging, zodat ze gebruikt kunnen worden voor genealogen en historici. Daarnaast werd door Evert een document met (waterschap) functionarissen aangeleverd. Dit bevat de namen van dijkschrijvers, heemraden en dijkgraven van Oost-, West- en Zuid-Veluwse dijk- en waterschappen (Uiteindelijk via fusies, het "Waterschap Veluwe", thans "Waterschap Vallei en Veluwe").

Beide documenten zijn op onze site geplaatst onder Downloads > Scans. Deze pagina is speciaal bedoeld voor de door onze leden aangeboden documenten met getranscribeerde stukken en is nu aangevuld met de volgende documenten:
– Veluwe; Waterschap aantekeningen
– Veluwe; Waterschap functionarissen

 

Waterschap aantekeningen
Top