Wapenboek VVG nu online

Wapenboek VVG nu online

Definitieve versie van Wapenboek VVG nu beschikbaar als pdf
 

Het levenswerk van onze oud- en erevoorzitter Anton Zeven is nu voor alle leden direct te raadplegen via onze website! Het Wapenboek van de Vereniging Veluwse Geslachten bevat beschrijvingen en afbeeldingen van wapens en zegels van vooral families en personen, die als 'Veluws' beschouwd worden of mogen worden. Jarenlange arbeid is aan deze uitgave vooraf gegaan: archiefbezoek, fotograferen, tekenen, scannen en intikken van vele honderden pagina's beschrijvingen van Veluwse wapens en zegels. Vele honderden afbeeldingen, veelal in kleur, maken het Wapenboek tot een bijzonder bruikbaar document voor de heraldicus en genealoog!
 

Tot nu toe was het Wapenboek, in de versie van 2011, alleen beschikbaar op CD. Hierna werden echter nog talloze nieuwe gegevens, vooral afkomstig van de Collectie Muschart bewaard bij het CBG in den Haag, toegevoegd en groeide de collectie van Anton uit tot ca. 1300 bladzijden. De laatste revisie is van maart 2021. Dit is ook de definitieve versie omdat Anton Zeven in verband met zijn hoge leeftijd gestopt is met het verder verbeteren en aanvullen van het Wapenboek.


Deze definitieve versie van het Wapenboek is nu uitgegeven als publicatie 152 en is als pdf door leden direct te raadplegen via de website. Een prachtige bron waarin urenlang kan worden rondgestruind.
 Wapenboek VVG nu online
Top